Ajankohtaiset

Mikrobilääkkeet nousevat esille Vältä viisaasti -suosituksissa

Kuluneen vuoden ajan STM:n rahoittamassa hankkeessa on laadittu Vältä viisaasti -suosituksia julkaistuihin Käypä hoito -suosituksiin. Yhteensä 52 Käypä hoito -suositusta käytiin hankkeen aikana läpi ja sen puitteissa laadittiin hieman yli 60 Vältä viisaasti -suositusta. Kevään 2018 aikana mikrobilääkkeet ovat nousseet aiheissa esille liiallisen käytön, haittojen ja resistenssin vuoksi. Käy tutustumassa ”mikrobilääkeperheen” uusimpiin tulokkaisiin:

  • Vältä systeemisiä antibiootteja laskimoperäisen alaraajahaavan hoidossa, sillä ne eivät näytä nopeuttavan paranemista, mutta lisäävät lääkeresistenttien bakteerikantojen ilmaantumista.
  • Älä hoida iäkkäiden oireetonta bakteriuriaa, sillä se ei vähennä kastelua, myöhempiä virtsatieinfektioita eikä kuolleisuutta.
  • Älä rutiinimaisesti hoida vuotavaa putkitettua korvaa suun kautta otettavalla mikrobilääkkeellä.
  • Lieväoireisessa ja vähälöydöksisessä akuutissa sivuontelotulehduksessa vältä mikrobilääkehoitoa.

Terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa luopumalla systemaattisesti näyttöön perustumattomista vanhentuneista käytännöistä. Vaikuttamattomista menetelmistä luopumista voidaan ohjata muun muassa kansallisten hoitosuositusten avulla.

Englannin NICE (National Institute for Health and Care Excellence) on julkaissut omia do-not-do-suosituksiaan vuodesta 2003 alkaen. Yhdysvaltalainen ABIM-säätiö (Advancing Medical Professionalism) on perustanut Choosing Wisely -kampanjan, jonka puitteissa useat erikoislääkäriyhdistykset ovat koonneet listoja tutkimus- ja hoitopäätöksistä, jotka eivät ole perusteltuja.

STM:n rahoittamassa hankkeessa Duodecimin Käypä hoito -yksikössä laadittiin malli sille, kuinka vastaavia suosituksia voidaan tehdä Suomessa. Kehittämistyön yhteydessä laadittiin Vältä viisaasti -suosituksia eri Käypä hoito -suosituksista.

Kaikkiaan välttämissuosituksia on laadittu noin 90, joista muutamat odottavat vielä julkaisua. Hankkeen myötä Vältä viisaasti -suositusten laatimisesta on tullut osa suositustyötä, joten uusia aiheita kannattaa käydä katsomassa Käypä hoito -sivustolla .