Ajankohtaiset

Duodecimin syksyn kirjat: viisasta mieltä ja tietoa tunnehaavoittuvuudesta sekä asiaa kivusta ja eri pitkäaikaissairauksista

Kustannus Oy Duodecimin kirjasyksy tarjoaa tutkittua tietoa kiintymyssuhteista ja tunnehaavoittuvuudesta, lasten ja nuorten kognitiivisista ja käyttäytymisterapioista, kehopsykoterapiasta sekä muistisairaan toimintakyvyn tukemisesta. Syksyn uutuuksiin kuuluvat myös kipua ja sen tutkimusta, hoitoa ja mekanismeja käsittelevä Kipu-teoksen täysin uudistettu painos sekä selkeyttä kotisairaalatoimintaan tuova ensimmäinen kattava ja käytännönläheinen Kotisairaala-teos. Lisäksi tulossa on useita pitkäaikaissairauksia käsitteleviä oppikirjoja.

Kustannus Oy Duodecimin syksyn kirjauutuudet sisältävät tieteellisesti luotettavaa terveystietoa ja näkökulmia lääketieteellisiin aiheisiin. Mukana on tietokirjoja ja itsehoito-oppaita kaikille terveydestään kiinnostuneille sekä terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja oppi- ja käsikirjoja.

Tutkittua tietoa kiintymyssuhteista ja tunnehaavoittuvuudesta

Ihminen tarvitsee läheisyyttä, turvaa ja lohdutusta läpi koko elämän, todetaan Jari Sinkkosen uutuuskirjassa Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Kirjassa kuvataan kiintymyssuhteiden merkitystä ja kehitystä vauvaiästä vanhuuteen, niiden merkitystä toverisuhteille, seurustelusuhteille ja vanhemmuudelle.  Kirjassa pohditaan myös, onko some- ja kännykkäriippuvuus seurausta ihmisen turvallisuudentarpeesta. Taiteella, erityisesti musiikilla, on suuri merkitys turvallisuustekijänä.

Minna Sadeniemen, Miikka Häkkisen, Maaria Koiviston, Teemu Ryhäsen ja Anna-Liisa Tsokkisen kirjoittama Viisas mieli -teos opastaa, miten selvitä vaikeiden tunteiden ja tilanteiden kanssa taitavasti. Kirjan avulla on mahdollista vahvistaa positiivista muutosta omissa tunnesäätely- ja ihmissuhdetaidoissa.

Keho ja mieli – johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan on Bodil Lindforsin, K. Cecilia Waldekranz-Pisellin ja Jarmo Ikosen toimittaja teos kehopsykoterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Kirja sopii niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin maallikoillekin.


Työvälineitä ammattilaisille muistisairaan hoitoon sekä lasten ja nuorten ongelmatilanteisiin

Toimintakykyä tukeva aktiivinen arki on keskeistä muistisairaan hoidossa, todetaan Merja Hallikaisen, Annikka Immosen, Pirkko Pihlakarin ja Riitta Mönkäreen toimittamassa Muistisairaan hoito -kirjassa. Teoksessa tarkastellaan sairauteen liittyviä käyttäytymisen muutoksia, muistisairaan kohtaamista ja ohjausta, lääkehoitoa, kivun arviointia ja hoitoa, ravitsemusta, unta ja vuorokausirytmiä. Kirjassa esitellään havainnollistavia tapausesimerkkejä.

Klaus Rannan, Jorma Fredrikssonin, Minna Koskisen ja Martti Tuomiston toimittama Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat -teos antaa työkaluja kognitiivisten ja käyttäytymisterapeuttisten menetelmien käyttöön lasten ja nuorten lievissä tunteiden ja käyttäytymisen ongelmatilanteissa niin kouluissa, neuvoloissa kuin muissakin yhteyksissä.


Oppikirjoja kivusta, kotisairaalatoiminnasta ja eri pitkäaikaissairauksista

Merkittävästä kivusta kärsii keski-ikäisestä väestöstä noin viidennes. Erityinen huolenaihe on lasten ja nuorten lisääntyvät kivut, jotka liittyvät huonoon fyysiseen kuntoon ja vähäiseen unen määrään. Täysin uudistettu painos Eija Kalson, Maija Haanpään, Katri Hamusen, Vesa Kontisen ja Anneli Vainion toimittamasta Kipu-kirjasta tarjoaa kattavan yleisnäkemyksen mm. kipupotilaan ymmärtämisestä, kivun diagnostiikasta ja hoidosta ja kivun mekanismeista.

Viime vuosikymmenien aikana maahamme on syntynyt mittava kotisairaalaverkosto. Suurin osa kotisairaaloista kuuluu julkiseen terveydenhuoltoon, mutta myös yksityiset toimijat ovat perustaneet kotisairaaloita. Kotisairaaloiden toimintaa on kehitetty sekä lääke- ja hoitotieteen muutosten että käytännön tarpeiden mukaisesti. Lainsäädäntö ja rakenteet eivät kuitenkaan ole pysyneet käytännön prosessien muuttumisen vauhdissa. Reino Pöyhiän, Eeva Guldoganin ja Aija Vanhasen Kotisairaala-teos korjaa toimintaa kuvaavan tiedon puutetta.

Syksyn aikana julkaistaan myös useita kattavia pitkäaikaissairauksia käsitteleviä oppikirjoja. Pirkko Ilanne-Parikan, Leo Niskasen, Tapani Rönnemaan ja Marja-Terttu Sahan toimittama Diabetes on hoidon tueksi laadittu oppi- ja käsikirja, jonka sisältö kattaa hoidon eri osa-alueet tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen osalta. Allergiset sairaudet ja astma on Mika Mäkelän, Ilkka Harviman, Paula Kaupin, Johannes Savolaisen ja Pia Rallin toimittama monipuolisesti allergisten sairauksien mekanismeja, diagnostiikka ja hoitoa käsittelevä teos. Mauri Aalto, Hannu Alho ja Solja Niemelä ovat toimittaneet kattavan ja käytännönläheisen Huume- ja lääkeriippuvuudet -kirjan, joka käsittelee huume- ja lääkeriippuvuutta sairautena, käytön tunnistamista, erilaisia hoitomuotoja ja -mahdollisuuksia sekä kuntoutumista.

 

Tutustu Syksyn kirjat -tuoteluetteloon