Miksi minä? Uutuuskirja käsittelee syövän syitä

Mistä syövässä on kyse? Onko sairastuminen omaa syytä? Mikä on perintötekijöiden osuus syövän synnyssä? Uutuuskirja kuvaa ja selittää syövän syntyä biologisena prosessina.  Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tieto auttaa sairauden ymmärtämisessä ja siihen suhtautumisessa.

Perinnöllisyyslääkäri Kirmo Wartiovaaran kirjoittamassa Miksi minä? – Syöpäsolun tarina -kirjassa käsitellään syöpää eri näkökulmista.  Syövän biologiaa kattavasti käsittelevien osuuksien lisäksi aihetta tarkastellaan tilastojen ja historian kautta sekä yhteiskunnallisena tapahtumana ja sairastuneen omakohtaisena kokemuksena. Kirjassa selitetään myös nykyisten hoitojen toimintaa ja uuden tiedon mahdollistamia tulevaisuuden näkymiä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tieto auttaa sairauden kanssa elämisessä

Syöpään sairastuneet haluavat usein tietää syyn sairastumiselleen. Potilaat saattavat tuntea jopa syyllisyyttä elintavoistaan ja epäolennaisten riskitekijöiden merkitys saattaa korostua. Miksi minä? – Syöpäsolun tarina pyrkii poistamaan syöpään liittyviä vääriä käsityksiä sekä turhia pelkoja ja syyllisyydentuntoja.

– Olen työssäni perinnöllisyyslääkärinä huomannut, että syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä kokevat hyödylliseksi kuulla, mistä syöpä syntyy. Vaikka kyse on usein todennäköisyyksistä ja riskeistä, eikä yksittäisen henkilön syöpäsairauden tarkasta tautiprosessista, syövän biologisen taustan ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia käsitellä myös omaa henkilökohtaista elämäntapahtumaa, Wartiovaara toteaa.

Syöpäsolun tarina

– Syövän taustalla on aina solu, ja solujen toiminnan parempi ymmärtäminen on opettanut meille myös sen, miksi ja kuinka syöpä syntyy. Tutkimuksen avulla osaamme nykyään selittää, miksi jotkut asiat, kuten tupakointi tai liiallinen auringonotto lisäävät syöpäriskiä. Tieto antaa meille mahdollisuuksia kehittää uusia hoitoja ja ennaltaehkäistä syöpäsairauksia, Wartiovaara jatkaa.

Syövän syntyyn vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Selvästi perinnöllinen syöpäriskin lisääntyminen selittää arviolta vain 5–10 % kaikista syövistä. Syöpä on hyvin yleinen tauti ja tilastollisesti yli kolmasosa meistä sairastuu elämänsä aikana syöpään. Riski kasvaa selvästi iän myötä. Tämä selittyy sillä, että syövän syntyyn tarvittava DNA-virhemäärä alkaa kertyä vasta vuosikymmenien kuluessa.  Esimerkiksi 40-vuotiaan syöpäriski on 1–2 tuhannesta, kun 70-vuotiaalla miehellä se on yksi viidestäkymmenestä ja samanikäisellä naisella yksi sadasta.

Väestötasolla näkyvät muutokset sairastavuustilastoissa liittyvät usein ympäristöön ja elintapoihin. Esimerkiksi tupakoinnin väheneminen näkyy keuhkosyöpäkuolleisuuden pienenemisenä. Ruokavaliossamme suurin syövälle altistava tekijä on runsas alkoholinkäyttö. Yksittäisen potilaan syövässä ei yleensä pystytä osoittamaan yhtä erityistä syytä, josta sairastuminen johtuu. Voimme osoittaa vain jonkin toiminnan aiheuttaman tilastollisen riskin kasvun.

Kirjoittaja Kirmo Wartiovaara on lääkäri ja kehitysbiologi ja kantasolututkija. Hän toimii perinnöllisyyslääkärinä ja tapaa työssään syöpäpotilaita jatkuvasti.

"Miksi minä? Syöpäsolun tarina" from Duodecim on Vimeo.

 

Tutustu esittelyvideoon.

Tutustu kirjaan.

Miksi minä? – Syöpäsolun tarina
Kirmo Wartiovaara
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2018
120 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-697-2