Ajankohtaiset

Ennenaikaisen synnytyksen aktiivinen hoito

Päivitetty Käypä hoito -suositus ohjaa uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen aktiivista hoitoa. Koska vastasyntyneiden hoitolinja on pääsääntöisesti aktiivinen jo raskausviikosta 23+0 lähtien, suositellaan ennenaikaisesti synnyttävän äidin siirtämistä yliopistosairaalaan ja glukokortikoidihoitoa raskausviikolta 22+5 lähtien.

Ennenaikaisen synnytyksen uhatessa antenataalinen glukokortikoidihoito annetaan raskauden keston ollessa 22+5–34+6 viikkoa. Jos vastasyntyneen hengitysvaikeuksien riski on suuri, tapauskohtaisesti glukokortikoidihoito annetaan myös raskauden keston ollessa 35+0–36+6 viikkoa. Glukokortikoidihoito uusitaan, jos edellisestä hoidosta on kulunut yli viikko ja ennenaikaisen synnytyksen uhka seuraavan 1–7 vuorokauden aikana on suuri. Säännöllisin välein annettavia rutiiniluonteisia uusintahoitoja ei suositella.

Tokolyyttistä hoitoa käytetään lykkäämään synnytystä siihen asti, että siirto sopivaan synnytyssairaalaan ja glukokortikoidihoito saadaan toteutettua. Ensisijaisena tokolyyttinä käytetään nifedipiiniä.

Ennenaikaisen synnytyksen yhteydessä ennen raskausviikkoa 32+0 äidille annettava magnesiumsulfaatti pienentää vastasyntyneen CP-vamman riskiä.

Lue koko Käypä hoito -suositus »