Ajankohtaiset

Hae lääketieteen opetuksen apurahaa 19.8. mennessä!

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myöntää vuonna 2018 apurahoja lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Apurahoja voi hakea myös yliopistojen ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen.

Vuonna 2018 apurahoja jaetaan yhteensä 25 000 euroa, ja niitä tulee hakea 19.8.2018 mennessä. Apurahojen saajat julkistetaan seuran vuosipäivän symposiumissa 16.11.2018.

Apurahoja jaetaan tutkimusapurahoina sekä matka-apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus. Matka-apurahoja myönnetään lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, tutkimusapurahaa myös muille hakijoille. Koulutusyhteistyön kehittämishankkeisiin tarkoitettua apurahaa voi hakea perusterveydenhuollossa tai yliopistosairaalan piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Hakuohjeet ja lisätietoja »