Ajankohtaiset

Sairaanhoitajan käsikirja on uudistunut

Sairaanhoitajan käsikirja on sairaanhoitajien ja muiden hoitotyön ammattilaisten jokapäiväisen työn apuväline. Tarkkailuun, tutkimuksiin, hoitotilanteisiin ja potilaiden ohjaukseen liittyvä tieto löytyy helposti tiiviistä ja hyvin jäsennellyistä artikkeleista. Teos perustuu yleisesti hyväksyttyihin ja kokemusperäisiin hoitokäytäntöihin, saatavilla olevaan tutkittuun tietoon sekä Hoitotyön ja Käypä hoito -suosituksiin. Teoksen 9. painoksen kaikki artikkelit on tarkistettu ja päivitetty.

Sairaanhoitajan käsikirja ilmestyy sähköisenä Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannassa.

Siirry Sairaanhoitajan tietokantaan » (tunnisteinen palvelu)

Sairaanhoitajan käsikirjan 9. painos on tilattavissa verkkokaupastamme »