Ajankohtaiset

Käytännönläheisiä uutuuskirjoja työelämän tueksi

Tukea ja vastauksia kysymyksiin työelämästä, työterveydestä ja työhyvinvoinnista saat Kustannus Oy Duodecimin työelämäkirjoista.

Miten työelämäosaaminen auttaa terveydenhuollon ammattilaisia? Miten tukea työkykyä, kun se on uhattuna? Mikä on työterveyshuollon rooli työkyvyn tukemisessa? Mistä saada apua uupumuksesta selviytymiseen? Tutustu uutuuskirjoihin!

Työelämän perustietoa »

Työelämän perustietoa on ensimmäinen suomalainen terveydenhuollon henkilöstölle suunnattu työelämää käsittelevä oppikirja. Uutuuskirja pyrkii palvelemaan merkittävänä avauksena ja tukena terveydenhuollon ja ympäröivän yhteiskunnan vuoropuheluun.

Terveydenhuollolla on vastuu tunnistaa yhteiskunnan, työelämän ja terveyden yhteyksiä. Työelämäkysymyksiä käsitellään kaikilla lääketieteen ja terveydenhuollon osa-alueilla. Työstä tai työttömyydestä tulee aina kysyä osana diagnostiikkaa ja hoidon suunnittelua.

Työstä terveyttä »

Työterveyshuollon odotetaan tukevan pyrkimystä suomalaisten työurien yhteistyöhalusta. Tuloksia saadaan aikaan edistämällä esimiestoimintaa, työn tekemisen edellytyksiä sekä työpaikan valmiutta ja mahdollisuuksia tukea työntekijöiden työntekoa, kun työkyky on alentunut tai uhattuna. Siksi kirjassa korostetaan ja tuodaan esille konkreettisia mahdollisuuksia kehittää erityisesti työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Kirja soveltuu myös asiakasorganisaatioiden, henkilöstöhallinnon sekä työsuojeluorganisaatioiden edustajille ja kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa työterveyshuollosta yhteistyön parantamiseksi. Työstä terveyttä on päivitetty ja täydennetty vastaamaan entistä paremmin työterveyshuollon haasteisiin. Erityisesti painotetaan työterveysyhteistyötä.

Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa »

Kirjassa tarkastellaan työterveyshuollon tarjoaman avun eri muotoja: konsultointia, arviointia, sovittelua ja yksilötukea. Työelämän ja terveydenhuollon kehittämisen tarvitse merkitä vain teknologisia uudistuksia. Muutosta voisi syntyä myös selkeämmillä puhe- ja toimintatavoilla.

Kirja on suunnattu ensi sijassa työn ihmissuhdepulmia työkseen setviville työterveyshuollon työntekijöille ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeville johtajille, esimiehille sekä työsuojelun ja henkilöstöhallinnon edustajille. Ammattilaisille suunnattujen vinkkien lisäksi kirjan yleispätevämmät aiheet – ratkaisukeskeisyys, konfliktien hallinta ja tietoisuustaidot – voivat puhutella jokaista työn ihmissuhdeongelmia kohtaavaa.

Työuupumuksen itsehoito – Kuinka kierrän karikot »

Kirjan tavoitteena on auttaa toipumaan uupumuksesta ja ennen kaikkea ennaltaehkäistä uupumuksen uusiutumista itsehoidon avulla. Työuupumuksen itsehoito tarjoaa nykypäivän kiristyneessä työtahdissa psykologisen työkalupakin työssä jaksamisen tueksi.

Kirjassa keskitytään työuupumuksen psykologiseen puoleen: miten voisi itse ajatella tai toimia toisin, jotta työuupumus hellittäisi, olo helpottuisi ja kokonaisvaltainen jaksaminen parantuisi.


Lisää kirjoja verkkokaupassamme »