Ajankohtaiset

Hyvä palliatiivinen hoito lievittää kärsimystä ja vaalii elämänlaatua

 

Lääketieteen kehityksen myötä kroonisten sairauksien osuus kuoleman syinä on lisääntynyt länsimaissa merkittävästi.  Sairauksien entistä paremman hoidon ja pidentyneen eliniänodotteen seurauksena myös palliatiivisen hoidon tarve on kasvanut.

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito on potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä ja vaalimaan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua.

Oikea-aikaisella ja osaavalla palliatiivisella hoidolla on mahdollista tarjota potilaalle arvokas ja mielekäs elämä sairaudesta huolimatta.

– Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisten tukemisessa sekä saattohoidon osaamista, kertoo palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto. Hän on HYKS:in Palliatiivisen keskuksen ylilääkäri ja juuri ilmestyneen Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaan päätoimittaja.

Oireita lievittävän hoidon osaamista tarvitaan

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että joka kolmas kuoleva ihminen tarvitsee palliatiivista hoitoa elämänsä loppuvaiheessa ja yhtä moni jo kroonisten sairauksien varhaisemmassa vaiheessa. Jotta kasvavaan haasteeseen voidaan vastata, palliatiivisen hoidon tulee WHO:n mukaan olla osa julkista terveydenhuoltoa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä joulukuussa 2017. Suosituksen mukaan saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa tulisi saada yhdenvertaisesti koko Suomessa. Nykyisellään näiden opetusta ei sisälly vielä riittävästi terveydenhuoltoalan perusopetukseen tai jatkokoulutukseen.

– Palliatiivinen hoito ja lääketiede tullaan kasvaneen osaamistarpeen takia huomioimaan yhä useammassa alan opetusohjelmassa, huomauttaa Saarto.

Nyt julkaistuun Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -kirjaan on koottu jäsennellysti tuorein tutkimustieto ja vakiintuneet hyvät käytännöt palliatiivisesta hoidosta. Eri sairauksien palliatiivisen hoidon erityispiirteiden lisäksi opas sisältää perustiedot eri oireiden hoidosta, psykososiaalisesta ja henkisestä tuesta ja omaisten tukemisesta. Opas on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisten avuksi käytännön työhön, mutta kirja tukee myös saattohoidossa työskenteleviä vapaaehtoisia avustajia.

Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -opas perustuu Palliatiivinen hoito -oppikirjaan. Opas kuuluu uuteen Hyvät käytännöt -sarjaan, jossa esitellään tutkittuun tietoon ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin perustuvat toimintaohjeet terveydenhuollossa. Ohjeet ja vinkit helpottavat käytännön työtä ja hoidon sujumista ja tukevat toiminnan kehittämistä.

Tutustu kirjaan ja katso esittelyvideo.