Ajankohtaiset

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelälle lääketieteen Pohjola-palkinto

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelälle on myönnetty Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto tunnustuksena hänen uraauurtavasta työstään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin kehittämiseksi.

Mäkelä on ollut keskeisessä roolissa suomalaisten hoitosuositusten ja terveydenhuollon teknologia-arvioiden kehittämisessä. Hän on ollut perustamassa näyttöön perustuvaa Käypä hoito -toimintaa Suomessa ja toimi Käypä hoito -toimituksen ensimmäisenä päätoimittajana.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto on tunnustus huomattavasta kansallisesta ja kansainvälisestä elämäntyöstä. Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat. Palkinto on myönnetty vuosittain Lääkäripäivien aikana vuodesta 1981 lähtien.

”Tasokas, näyttöön perustuva lääketiede kuuluu kaikille”, Mäkelä painotti juhlaluennossaan Lääkäri 2018 tapahtumassa 12.1.2018.

Käypä hoito -suositukset laatii moniammatillinen tiimi, joka muodostuu eri alojen lääkäreistä ja muista ammattilaisista.

”Tämän palkinnon myötä myös heidän työnsä huomioidaan”, toteaa Mäkelä Pohjola Sairaalan tiedotteessa.

Lisätietoja palkinnosta Lääkäriliiton tiedotteessa.

Kuvassa Duodecimin myöntämän Matti Äyräpää -palkinnon saaja professori Timo Otonkoski ja emeritaprofessori Marjukka Mäkelä.