Ajankohtaiset

Aivovammojen päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa akuuttivaiheen huolellista diagnosointia

Aivovamman akuuttivaiheen tapahtuma- ja tutkimustietojen tarkka kirjaaminen on tärkeää jatkohoidon suunnittelun, ennusteen arvioimisen sekä potilaan oikeusturvan kannalta. Diagnoosi ja vaikeusasteluokittelu perustuvat akuuttivaiheen oireisiin sekä kliinisiin ja pään kuvauksen löydöksiin. Valtaosa aivovammoista on vaikeusasteiltaan lieviä. Yleisin aivovamman syy on kaatuminen. Noin puolet vammautuneista on tapaturmahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisia.

Päivitetyllä aivovammojen Käypä hoito -suosituksella pyritään yhtenäistämään aivovammojen diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä. Aivovamman diagnoosi ja vaikeusasteluokittelu perustuvat akuuttivaiheen oireisiin ja kliinisiin löydöksiin sekä pään tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin.

”On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille”, sanoo suositustyöryhmän toisena puheenjohtajana toimiva LT, dosentti Teemu Luoto.


Alkoholi usein aivovamman taustalla

Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoiminnan häiriö tai rakenteellinen vaurio. Valtaosa aivovammoista on lieviä, ja niistä toivutaan yleensä oireettomiksi muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Pitkäaikaisoireiden tunnistamista vaikeuttaa se, että oireet ilmaantuvat usein vasta töihin tai opintoihin paluun jälkeen.

Suomessa vuosittain noin 20 000 henkilöä saa traumaattisen aivovamman.  Selkeästi yleisin aivovamman syy on kaatuminen ja jopa puolet potilaista on vammautumishetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Tärkeimmät aivovammojen ehkäisytoimet ovat alkoholin käytön vähentäminen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentäminen ja liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantaminen. Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja,” Luoto tähdentää.

Tutustu päivitettyyn Aivovammojen Käypä hoito -suositukseen.