Ajankohtaiset

Dyslipidemioiden Käypä hoito -suositus on päivitetty

Dyslipidemioiden hoidon tavoitteena on ehkäistä valtimotautia (sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti ja aortan ja alaraajojen valtimotauti) sekä valtimotaudista johtuvia sydän- ja aivoinfarkteja.

Hoidon tärkein peruste on arvio suurentuneesta valtimotautien kokonaisriskistä. Riskin arviointiin on käytettävissä Käypä hoito -työryhmän laatima interaktiivinen kaavio. Suuren riskin piirteitä ovat todettu valtimosairaus, perinnöllinen lipidihäiriö, diabetes ja munuaisten krooninen vajaatoiminta. Terveillä henkilöillä kokonaisriski arvioidaan FINRISKI-laskurilla.

Hoidon tavoite on porrastettu riskinarvion mukaan: LDL-kolesterolipitoisuuden tavoite on erittäin suuren riskin potilailla alle 1,8 mmol/l, muilla suuren riskin potilailla alle 2,5 mmol/l ja muilla alle 3,0 mmol/l. Dyslipidemioiden hoitoon kuuluu aina elämäntapahoito (ruokavalio ja liikunta), myös lääkehoidon yhteydessä; pienen riskin henkilöillä elämäntapahoito on riittävä. Lääkityksen kulmakivi on edelleen statiini, jota tarvittaessa täydennetään etsetimibillä. PCSK9:n estäjät soveltuvat tarkoin rajatuin aihein.

Päivitykseen on laadittu uusi interaktiivinen kaavio elämäntavoista. Lisäksi on tarkennettu ohjeita familiaalisen hyperkolesterolemian (FH) diagnosoimiseksi ja sairastuneiden löytämiseksi ns. sukupolviseulonnalla. FH:n kliinisen todennäköisyyden arviointiin on Terveysporttiin laadittu FH-laskuri (Familiaalisen hyperkolesterolemian diagnostiset kriteerit).  Suosituksessa käsitellään myös lasten ja nuorten dyslipidemioiden diagnostiikkaa, ehkäisyä ja hoitoa.

Lue koko Käypä hoito -suositus >>