Ajankohtaiset

Tulehduskipulääkkeiden käyttöä sydämen vajaatoimintaa tai valtimotautia sairastavilla tulee välttää

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy useilla potilasryhmillä riskejä, joiden perusteella niiden käyttöä on syytä välttää. Aiheesta on julkaistu kolme uutta Vältä viisaasti -suositusta.

Kaikkien tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut akuutin sydäninfarktin vaara. Jo viikon pituisessa käytössä sydäninfarktin riski on noin 1,5-kertainen (50 % suurempi) kuin niillä, jotka eivät käytä tulehduskipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee sen vuoksi välttää henkilöillä, joilla on valtimotauti tai sen riskitekijöitä, todetaan tuoreessa Vältä viisaasti -suosituksessa.

Myös sydämen vajaatoimintaa sairastavilla tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää. Tulehduskipulääkkeiden käyttö lisää sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisen ja siitä aiheutuvan sairaalahoitoon joutumisen riskiä. Riskin lisäys on pieni, mutta näyttö tutkimuksissa on yhdenmukaista, Vältä viisaasti -suositus linjaa.

Sydämen vajaatoimintapotilailla suositellaan kivun hoitamista ensisijaisesti muilla keinoilla kuin tulehduskipulääkkeillä, kuten esimerkiksi parasetamolilla. Mikäli tulehduskipulääkkeitä on perusteltua käyttää oireiden lievittämiseksi, tulee käyttää pienintä tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen ajan.

Ruoansulatuskanavan vuodon riski tulehduskipulääkkeitä käyttävillä on noin 1,5–4-kertainen verrattuna henkilöihin, jotka eivät käytä tulehduskipulääkkeitä. Siksi myös niillä potilailla, joilla on ruuansulatuskanavan vuodon riski tai verenhyytymisen estolääkitys, tulee tulehduskipulääkkeiden käyttö arvioida erittäin huolellisesti. Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat varfariinihoitoa käyttävillä suuren verenvuotoriskin, joka ei ole hallittavissa tehostetullakaan INR-seurannalla.

Katso lisätietoja interaktiivisesta kaaviosta Kipulääkkeen valinta ja lue Vältä viisaasti -suositus Tulehduskipulääkkeisiin liittyvät vuotoriskit.

Tutustu myös muihin uusiin Vältä viisaasti -suosituksiin:

Vältä sydämen systolisen vajaatoiminnan hoidossa pääasiassa sydämeen vaikuttavien kalsiumkanavan salpaajien (diltiatseemi, verapamiili) ja lyhytvaikutteisen nifedipiinin käyttöä.

Vältä diabeteksen hoitoa glitatsoneilla sydämen vajaatoimintaa sairastavilla.

Vältä tramadolin ja muiden opioidien käyttöä yhdessä trisyklisten antidepressanttien, SSRI-lääkkeiden, SNRI-lääkkeiden tai moklobemidin kanssa.


Vältä viisaasti -suositusten tavoitteena on ohjata luopumaan vaikuttamattomista ja vanhentuneista terveydenhuollon menetelmistä. Suositukset perustuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Lisätietoa ja tähän mennessä julkaistut Vältä viisaasti -suositukset löydät Käyvän hoidon sivuilta.