Ajankohtaiset

Arvostava kohtaaminen

Arvostava kohtaaminen on kunnioittavaa, kuuntelevaa ja lähimmäisen hyväksyvää läsnäoloa, joka näkyy kaikessa vuorovaikutuksessa. Kehon viestit kertovat usein enemmän kuin sanat, erityisesti nuoret ovat taitavia huomaamaan sanojen ja ruumiinkielen ristiriidan.

Kohtaaminen kahden ihmisen välillä on helpompaa kuin suuressa ryhmässä. Opetustapahtumassa ryhmä on usein iso ja sisältää erilaisia persoonia. Opettajan työ on haastavaa tältäkin kannalta, mutta haasteen vastaanotto kannattaa. Arvostavuudella on tapana tarttua, ja yksi tai useampi arvostavan kohtaamisen hetki juurtuu vähitellen ryhmän tavaksi toimia.

Koulun terveyskirjastossa arvostava kohtaaminen on otettu erilliseksi hyvinvointia ja terveyttä lisääväksi aihepiiriksi. Psykiatri Ben Furman on kehittänyt kouluille nuoren arvostavaan kohtaamiseen perustuvan haastaviin tilanteisiin puuttumisen mallin , sekä tiimityötaitojen kurssin, jossa nuori harjoittelee mm. arvostavan tai korjaavan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä yksittäisissä että ryhmätilanteissa.

Merkittävän lisän arvostavan kohtaamisen aiheeseen tuo erityisopettaja Kaisa Vuorisen luonteenvahvuus-aineisto, jonka avulla opitaan tunnistamaan omat ja toisten luonteenvahvuudet ja jalostamaan niitä ”Huomaa hyvä!”-ajatuksella.

Hyvän huomaaminen jokaisessa ihmisessä ja päivässä luo tilaa myönteisyyden hyvinvointia lisäävälle vaikutuksille, auttaa sanoittamaan myönteisiä asioita arjessa ja on avuksi arvostavissa kohtaamissa. Myös some-maailman kohtaamisen haasteisiin löytyy vastauksia Koulun terveyskirjastosta.

Miksi arvostava kohtaaminen on tärkeää, suorastaan elintärkeää? Ihminen on sosiaalinen olento, joka jo syntymähetkellä tarvitsee kiintymystä ja välittämistä kokeakseen turvallisuutta elämässä, kasvussa ja oppimisessa. Tämä perustarve ei lopu teini-iässä eikä aikuisuudessa. Nuori tarvitsee hyväksyntää ja arvostusta koulussa, jossa hän viettää suuren osan päivästään, niin myös koulun aikuiset.

Välinpitämättömyyden tai sosiaalisen eristämisen tiedetään tuottavan kipua aivoissa ja sen fysiologiset haitat lienevät laumaihmisen evoluution suojakeinoja. Nuoruudessa koetaan kiusaamista ja mielenterveyshäiriöt alkavat. Kielteisen kierteen sijaan jokainen voi osaltaan olla mukana tukemassa myönteisen ja arvostavan kohtaamisen kierrettä pienillä teoilla. Hyvä luo hyvää.

Miten sinä näet arvostavan kohtaamisen koulussa ja miten tuet myönteistä kierrettä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katja Aktan-Collan on Koulun terveyskirjaston päätoimittaja