Terveydenhuoltopalkinto dosentti Ilkka Kunnamolle

Terveydenhuoltolääkärit ry on myöntänyt järjestyksessä neljännen Terveydenhuoltopalkinnon dosentti Ilkka Kunnamolle. Palkinto luovutettiin tänään Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä.

Palkinnon myöntämisen perusteluissa Kunnamon ansioksi luetaan lääkärin työn monipuolinen kehittäminen, erityisesti terveyskeskuslääkärin työn, sen sisällön ja työkalujen suhteen. Kunnamo on uransa aikana monin tavoin pyrkinyt edistämään näyttöön perustuvan lääketieteen (Evidence Based Medicine, EBM) ymmärtämistä ja asemaa lääkärin päivittäisen työn osana.

Palkintoraati nostaa esiin Duodecimin Lääkärin tietokannat, jonka ideoimisessa ja käynnistämisessä Kunnamon rooli on ollut keskeinen. Tietokannan tarkoituksena on koko ajan ollut tuoda tuoreeseen tieteelliseen näyttöön perustuvia käytännönläheisiä toimintaohjeita lääkärille ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kunnamo on ollut mukana myös Käypä hoito -suositusten käynnistämisessä.

Viime vuodet Kunnamo on kehittänyt tietämyksen integrointia sähköisessä potilaskertomuksessa oleviin tietoihin yksilöllisesti räätälöityjen hoitoehdotusten tuottamiseksi. Päätöksentukijärjestelmä tuo lääkärille reaaliaikaisesti ja automaattisesti näyttöön perustuvat hoitosuositukset sairauskertomusjärjestelmän kautta.

Kunnamo on koko uransa ajan myös itse hoitanut potilaita ja toimii edelleen osa-aikaisena terveyskeskuslääkärinä Karstulassa Keski-Suomessa. Hän on kysytty lääkärikunnan kouluttaja ja keskustelun herättäjä, tällä hetkellä pääasiassa sähköisten työvälineiden ja Big Datan mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lisäksi hän on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n perustajajäsen.

 

Terveydenhuoltopalkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon myönteistä kehitystä Suomessa. Palkittavan toiminnan tulee olla ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä sekä aikaansaatujen muutosten pitkäkestoisia.