Ajankohtaiset

Nuoren tutkijan palkinto psykoosien tutkijalle

Nuoren tutkijan palkinto on myönnetty LT, dosentti Erika Jääskeläiselle, jonka psykoosien kehitykseen, ennusteeseen ja hoitoon liittyvä tutkimus on vaikuttanut vahvasti opetukseen ja hoitokäytäntöihin.

Tunnustus jaettiin Duodecimin vuosipäivän symposiumissa 17.11.2017.

Nuoren tutkijan palkinnon saaneen LT, dosentti Erika Jääskeläisen psykoosien kehitykseen, ennusteeseen ja hoitoon keskittynyt tutkimus on tieteellisesti ja kansanterveyden kannalta merkittävää. Hänen tutkimuslöydöksillään on ollut vaikutusta niin tiedeyhteisöön, opetukseen kuin hoitokäytäntöihinkin. Jääskeläinen on julkaissut yli 80 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Oulun yliopistossa työskentelevä tutkijakouluttaja on ohjannut myös useita väitöskirjoja.

Jääskeläisen väitöskirja kuvasi skitsofrenian ennustetekijöitä ja taudinkulkua Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Syntymäkohortin psykoosiosiosta on muodostunut ansioitunut tutkimusperinne ja aineisto, jossa on tehty tärkeitä löydöksiä ja julkaistu noin 100 artikkelia ja 20 väitöskirjaa.

Jääskeläisen oman ryhmän viimeaikainen tutkimus on painottunut psykoosilääkkeiden etuihin, riskeihin ja haittoihin mm. kognitioon ja pitkäaikaiskäytön epidemiologiaan liittyen. Työssään Jääskeläinen pyrkii löytämään tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia lääkevalintaan, annosteluun ja lääkityksen lopettamiseen. Jääskeläisen tärkeä, alan huippulehdissä julkaistu, paljon viitattu meta-analyysi analysoi toipumista skitsofreniassa. Tutkimustulokset korostavat skitsofrenian epätyydyttävää ennustetta, ylikuolleisuutta, runsasta oheissairastavuutta somaattisiin sairauksiin, lääkehoidon riskejä sekä hoidon huonoa jatkuvuutta. Havainnot ovat osaltaan tuoneet esiin Suomessa ja kansainvälisesti skitsofrenian psykiatrisen ja somaattisen hoidon puutteita ja johtaneet myös korjaaviin toimenpiteisiin.


Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto (10 000 euroa) jaetaan seuran vuosipäivän symposiumissa joka toinen vuosi. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38 vuotta.