Ajankohtaiset

ADHD-seminaarin 12.10. videoidut luentoesitykset julkaistu

ADHD-liitto, HUS ja Käypä hoito -toimitus järjestivät 12.10.2017 seminaarin terveydenhuollon ammattilaisille ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta. Seminaarin luentoesitykset videoitiin, ja ne ovat nyt katsottavissa tallenteina.

Seminaarin tavoitteena oli, että seminaariin osallistuneet tuntevat ADHD:n Käypä hoito -suosituksen ja osaavat soveltaa sitä eri ikäryhmien diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Tutustu seminaarin tallenteisiin >>

Keväällä 2017 päivitetyn Käypä hoito ‑suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa hoitoratkaisujen tueksi. Käypä hoito ‑suositus käsittelee ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisten ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Oikea diagnoosi auttaa ymmärtämään paremmin niitä ongelmia, joita ADHD-oireet voivat aiheuttaa, ja vastaavasti löytämään keinoja, jotka vähentävät oireita, parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.

ADHD:n hoidossa keskeisiä keinoja ovat ADHD-oireiseen ja hänen ympäristöönsä kohdistuvat tukitoimet, psykososiaaliset hoitomuodot sekä lääkehoito.

Tutustu Käypä hoito -suositukseen  ja suosituksen potilasversioon.

Lisätietoja ADHD:n hoidosta myös videoissa ADHD aikuisellaADHD:n psykososiaaliset hoidot ja ADHD:n lääkehoito.