Ajankohtaiset

Elämänmuutokset koettelevat parisuhdetta, mutta kriiseistä voi selvitä

Parisuhde on yksi aikuisen elämän merkittävimmistä ihmissuhteista. Läheinen parisuhde parantaa tutkimusten mukaan kumppaneiden elämänlaatua ja terveyttä, ja sen hyvinvointia lisäävät vaikutukset säteilevät myös lähiympäristöön. Jotta parisuhde toisi iloa ja tyydytystä, kannattaa suhdetta hoitaa.

Ihmisen perustarve on tuntea olevansa yhteydessä toisiin. Ihmissuhde, jossa ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään, vahvistaa minäkuvaa ja pystyvyyden ja turvallisuuden tunnetta.

Mahdollisuus antaa ja saada läheisyyttä on yksi tärkeimpiä odotuksia parisuhteelta. Yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteita voidaan pitää yllä melko tavanomaisillakin keinoilla, ja myönteinen vuorovaikutus tukee yhteyden säilymistä kumppanien välillä myös vaikeina aikoina.

– On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”, toteaa Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen.

Kriittisyys, halveksunta ja vetäytyminen ovat Vaarasen mukaan parisuhteen pahimpia ankeuttajia. Kuinka saada rakkaus kestämään myös silloin, kun sitä eniten koetellaan?

– Parisuhteesta ja sen onnellisuudesta on paljon tutkimustietoa, jota kuka tahansa voi soveltaa omassa elämässään, Vaaranen muistuttaa. Hän on yhdessä Lotta Heiskasen, Keijo Markovan ja Anna Salmen kanssa toimittanut kirjan Läheinen parisuhde, joka perustuu Väestöliiton parisuhdesivuston sisältöihin.

Läheinen parisuhde ‑kirjassa käsitellään laajasti samoja teemoja, jotka ovat myös Väestöliiton parisuhdesivuston suosituimpia sisältöjä, kuten tekstit tunnekeskeisestä parisuhteesta, parisuhteen kriiseistä sekä eron merkeistä.

– Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen. Läheisyyden tunteen kasvattamiseksi on hyvä tietää, mitä läheisyys on ja mitä voi tehdä, kun tuntee etääntyneensä kumppanistaan, kuvailee Vaaranen kirjan tavoitteita.

 Terapiaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin

Parisuhde muuttuu vuosien kuluessa. Lasten tultua perheeseen parin yhteinen aika vähenee. Silti parisuhdetta olisi hyvä hoitaa. Vanhempien läheinen ja lämmin parisuhde auttaa vanhempia muun muassa reagoimaan lapsen tarpeisiin johdonmukaisesti ja riittävän herkästi.

Läheinen parisuhde ‑kirjassa käsitellään parisuhteen eri vaiheiden lisäksi myös seksuaalisuutta, monikulttuurisia parisuhteita sekä parisuhteen erityisiä kriisitilanteita.

Kirjassa on oma lukunsa myös parisuhdeterapiasta: mistä parisuhdeterapiaa saa, mitä terapiassa tapahtuu, ja miten parisuhdeterapian eri suuntaukset eroavat toisistaan.

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat kirjan mukaan vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Erään tutkimuksen mukaan parit hakeutuvat terapiaan keskimäärin vasta sitten, kun ovat kärsineet suhteensa vakavista ongelmista kuusi vuotta.

– Moni terapiaa harkitseva saattaa pohtia, ovatko hänen ongelmansa riittävän vakavia. Oma kokemus tilanteen kuormittavuudesta on riittävä syy terapiaan hakeutumiselle, Vaaranen painottaa. – Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään, hän jatkaa.

Uutuuskirjan viesti on, että parisuhteen kriiseistä voi selvitä ja apua on mahdollista saada. Kirja tarjoaa työkaluja parisuhdetaitojen kehittämiseen kaikille oman parisuhteensa hoidosta kiinnostuneille. Siitä on hyötyä myös parisuhteita työssään kohtaaville ammattilaisille sekä pari‑ ja yksilöpsykoterapeuteille.


Läheinen parisuhde
Lotta Heiskanen, Keijo Markova, Anna Salmi, Heli Vaaranen (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2017
119 sivua, nidottu
ISBN 9789516568945