Koulun terveyskirjasto tukee nuorten elämäntaitojen kehittymistä

Miten kohdata nuori arvostavalla tavalla haastavassakin tilanteessa? Kuuluuko seksi seurusteluun? Mitkä ovat minun luonteenvahvuuteni ja miten voin tunnistaa ne? Näihin ja moniin muihin nuoria ja kasvattajia askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastauksia Koulun terveyskirjastosta.

Koulun terveyskirjaston tavoitteena on auttaa suomalaisia nuoria kasvamaan lähimmäisiä, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden aikuisiksi. Terve, hyvinvoiva nuori on huomisen parempi Suomi.

Palvelun sisällöt on laadittu tukemaan uuden opetussuunnitelman arvoperustaa ja oppimiskäsitystä. Niitä voi soveltaa 13–19-vuotiaiden monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuksessa yli oppiainerajojen.

Koulun terveyskirjastossa käsiteltäviä teemoja ovat mm. arvostava kohtaaminen, seksuaalisuus ja sen moniuloitteisuus, terveystottumukset, luonteenvahvuudet, sekä ensiaputaidot.

Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi Duodecim on avannut uudistuneen Koulun terveyskirjasto ‑palvelun kuntien perusopetuksen, toisen asteen opiskelijoiden, opiskeluhuollon ja muiden nuorten tukiverkostojen veloituksettomaan käyttöön kolmeksi lukuvuodeksi. Tutustu palveluun osoitteesta www.koulunterveyskirjasto.fi

Lue myös Koulun terveyskirjaston päätoimittajan Katja Aktan-Collanin kolumni Hyvinvoiva nuori – parempi Suomi”.

»