Ajankohtaiset

Naisten virtsankarkailun haittoja voidaan helpottaa

Virtsankarkailu huonontaa lukuisten naisten elämänlaatua. Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan painonhallinta, lantionpohjan lihaskunnon ylläpito, ummetuksen hoito ja erityisesti 65 vuotta täyttäneillä fyysinen aktiivisuus ehkäisevät virtsankarkailua.

Lievän ja keskivaikean ponnistusvirtsankarkailun hoidossa käytetään lantionpohjan ohjattua fysioterapiaa. Lihasvoimaa voi kasvattaa harjoittelemalla viisi kertaa viikossa ja ylläpitää harjoittelemalla pysyvästi 2–3 kertaa viikossa.

Käypä hoito -suostuksen potilasohjeessa on kuvattu lantionpohjan lihasten harjoitteluun sopivat liikkeet.

Vaikeaan ponnistusvirtsankarkailuun on tehokas, vähän kajoava leikkaushoito, jota käytetään myös osalla sekamuotoisesta virtsankarkailusta kärsivistä potilaista.

Pakkovirtsankarkailua voidaan lievittää elämäntapamuutoksilla ja lääkkeillä. Pakkovirtsankarkailun lääkehoidon teho arvioidaan aluksi 1–3 kuukauden kuluessa ja sen jälkeen vuosittain sekä aina, kun oireet uusiutuvat.

Oikein valittu virtsankarkailun hoidon apuväline voi parantaa käyttäjänsä elämänlaatua.