Ajankohtaiset

Oy Apotti Ab ja Kustannus Oy Duodecim ovat solmineet sopimuksen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmästä

Apotti on hankkinut Duodecimin sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmän, joka tuo hoitotilanteeseen tutkimusnäyttöön perustuvan yksilöllisen päätöksentuen.

Duodecimin päätöksentuki tukee Apotti-järjestelmän ytimessä toimivan Epicin monipuolista päätöksentukea. Duodecimin palvelu on saumattomasti integroitu Apotti-järjestelmään ja se yhdistää asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietoja lääketieteelliseen tietoon ja hoitosuosituksiin.

Sovellus tuottaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita, muistutuksia, varoituksia ja linkityksiä hoitosuosituksiin. Järjestelmä auttaa näin tuottamaan entistä yksilöllisempää, parempaa ja turvallisempaa hoitoa.

– Uskomme, että yhteistyö tarjoaa uusia ja innovatiivisia tapoja palvella sekä hoitohenkilöstöä että Apotin asiakkaita, toteaa Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen sopimuksesta.

Kuvassa Apotti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki (oik.) ja Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen (vas.).