Ajankohtaiset

ADHD:n hoito parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yleinen, kehityksellinen häiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus. Hoitamaton ADHD heikentää elämänlaatua kaikilla elämän osa-alueilla ja lisää muiden psykiatristen häiriöiden ja syrjäytyneisyyden vaaraa.

ADHD:n päivitetyn Käypä hoito ‑suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Käypä hoito ‑suositus käsittelee nyt ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisten ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Katso lisätietoja ADHD:n hoidosta videoista ADHD aikuisella, ADHD:n psykososiaaliset hoidot ja ADHD:n lääkehoito. Videot perustuvat 31.5.2017 julkaistuun ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suositukseen. (Uutinen jatkuu videoiden alla.)


Video: ADHD aikuisella


Video: ADHD:n psykososiaaliset hoidot


Video: ADHD:n lääkehoito


ADHD-oireiden hoito vähentää terveysriskejä

ADHD:n oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla. Usean hoitomuodon yhdistäminen ja samanaikainen toteuttaminen on tavallista ja usein tarpeellista, todetaan Käypä hoito -suosituksessa.

Eri ikävaiheissa hoito voi kohdistua eri tavoin. Pienillä lapsilla hoito tapahtuu aikuisten avulla ja olennaista hoidossa onkin aikuisten ohjaaminen. Käypä hoito -suosituksen lisätietoartikkelissa on listattu ohjeet vanhemmille ja kasvattajille ADHD-oireisen lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Isommilla lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla hoitoon kuuluvat erilaisten oireiden hallinnan keinojen opettelu. Myös yleisistä hyvinvointia ylläpitävistä elämäntavoista (riittävä uni, liikunta, päivärytmi, ravitsemus) on hyötyä. Keinoja arjen hallinnan parantamiseksi on kuvattu Käypä hoito ‑suosituksen lisätietoartikkelissa.


Lääkehoito on osa kokonaisuutta

Lääkehoito on tärkeä osa ADHD:n hoitoa ja sen tarve täytyy selvittää diagnoosin myötä.

ADHD-oireiden hoitoon on käytettävissä useita erilaisia, tehokkaita lääkkeitä, joiden haittavaikutukset ovat tavallisia, mutta yleensä lieviä. Lääkehoitoa aloitettaessa sovitaan, mitä oireita ja toimintakyvyn muutoksia seurataan, ja lääkehoidon tarvetta, tehoa ja haittavaikutuksia seurataan säännöllisesti.

Lue lisää ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta >>