Ajankohtaiset

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus on päivitetty

Äkilliset hammasperäiset infektiot tulee hoitaa aina viipymättä, sillä hoitamattomina nämä infektiot voivat kehittyä hengenvaarallisiksi. Mikrobilääkehoito on aina toissijaista, eikä se korvaa hammaslääketieteellistä hoitoa, korostaa Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus.

Päivitetty suositus painottaa ajoissa hoitoon hakeutumisen ja hoitoon pääsyn merkitystä hammasperäisten infektioiden hoidossa. Jos potilaalla on vakavan infektion oireita tai infektiokomplikaatioille altistava perussairaus tai lääkitys, hänet tulee ohjata hoitoon päivystystapauksena. Suosituksesta löytyy päivitetty Potilaskohtaiset infektion riskitekijät -taulukko.

Myös infektioiden ennaltaehkäisyä korostetaan suosituksessa. Huolellinen päivittäinen omahoito ja säännöllinen hammashoito ovat avainasemassa infektioiden ja komplikaatioiden ehkäisyssä. Lisäksi suositus nostaa esille infektiopotilaiden seurannan merkityksen.

Käytä mikrobilääkkeitä harkitusti

Jotta bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille säilyisi, mikrobilääkkeitä tulisi käyttää harkitusti. Kerta-annosprofylaksia tulisi suosia, ja profylaksi sekä mikrobilääkehoidot tulisi kohdentaa riskipotilaille ja tilanteisiin, joissa paikallinen infektio on vakava, suussa on useita infektiofokuksia tai jos toimenpide on laaja ja pitkäkestoinen.

Esimerkiksi Metronidatsolin käyttöä profylaksissa suositellaan entistä harvemmille potilasryhmille, ja sen käyttö pitää harkita tapauskohtaisesti – esim. lapsille sitä ei enää suositella profylaksissa. Metronidatsolin käyttö tulee lähinnä kyseeseen silloin, kun toimitaan märkäisellä alueella ja hoitoa jatketaan mikrobilääkityksellä.

Päivitetty suositus haastaakin hammaslääkärit pohtimaan mikrobilääkeprofylaksin tarvetta potilas- ja toimenpidekohtaisesti.

Lue Suomen Hammaslääkäriseuran tiedote päivitetystä Käypä hoito -suosituksesta.

Lue Käypä hoito -suositus Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet.