Ajankohtaiset

Kutsu medialle: ADHD:n hoito parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yleinen, toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö. Monilla ADHD:stä kärsivillä aikuisilla ei ole diagnoosia tai asianmukaista hoitoa häiriöön. Juuri päivitetty ADHD:n Käypä hoito -suositus käsittelee nyt ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten lisäksi aikuisten ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

ADHD:n tyypillisiä oireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Hoidon tavoitteena on lievittää ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä. Keskeisiä keinoja ovat ADHD-oireiseen ja hänen ympäristöönsä kohdistuvat tukitoimet, psykososiaaliset hoitomuodot sekä lääkehoito, linjataan suosituksessa.

Lasten ja nuorten hoidossa on tärkeää ohjata aikuisia käyttämään lapsen toimintakykyä tukevia menetelmiä. Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä ja ADHD-diagnoosin saanutta lasta tai nuorta tulee tukea erilaisissa siirtymävaiheissa.

– Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä, kertoo Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi. ADHD voi olla taustatekijä esimerkiksi mieliala- tai ahdistuneisuushäiriön takana, mikä tulisi terveydenhuollossa aina huomioida.

Uuden Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa hoitoratkaisujen tueksi.

Tervetuloa kuulemaan lisää tiedotustilaisuuteen, jossa julkistetaan päivitetty Käypä hoito -suositus ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

keskiviikkona 31.5.2017 klo 10.00–11.00 

Lääkäriseura Duodecim, Kalevankatu 11 A., 2. krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 26.5.2017 mennessä osoitteeseen viestinta@duodecim.fi

Ohjelma:

Mitä uutta lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys, apulaisylilääkäri, asiantuntijalääkäri; KYS, Kela

Aikuisten ADHD:n diagnosointi ja lääkehoito
Sami Leppämäki, LT, psykiatrian dosentti, psykoterapian erityispätevyys, apulaisylilääkäri; HYKS ja Diacor Terveyspalvelut Oy

ADHD:n psykososiaaliset hoitomuodot
Maarit Virta, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, yliopistonlehtori; Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osasto sekä Psykologipalvelu Psyyke Oy

Lisätietoja:

viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 09 6188 5252, anu.koivusipila(at)duodecim.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen Yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä on laatinut ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessa www.käypähoito.fi