Ajankohtaiset

Vältä viisaasti -suositukset kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta ja diagnosoinnista julkaistu

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä ei tule diagnosoida pelkän MDQ-oirekartoituslomakkeen perusteella.

MDQ-lomaketta voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa, mutta se on epätarkka diagnostisessa käytössä, todetaan juuri julkaistussa Vältä viisaasti -suosituksessa. Suomalaisessa aineistossa alle 40 % MDQ-kartoituksessa positiivisen tuloksen saaneista varmistui perusteellisemmassa tutkimuksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviksi.

Jos perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon potilaalla on esiintynyt lisääntyneen aktiivisuuden kausia tai masennukseen annettu hoito tehoaa huonosti, MDQ-oirekartoituslomakkeen käyttö on suositeltavaa. Jos MDQ-kyselyn tulos on positiivinen, potilaan tilanne selvitetään huolellisesti perusterveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoidossa MDQ-oirekartoitus kuuluu jokaisen masennuspotilaan arviointiin. Positiivinen MDQ-löydös merkitsee vasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön epäilyä. Diagnoosi edellyttää perusteellista tutkimusta ja diagnostista arviota.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidosta on myös julkaistu kaksi Vältä viisaasti -suositusta. Tutustu suosituksiin >>.

Lue lisää kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidosta ja diagnostiikasta Käypä hoito -suosituksesta >>.