Ajankohtaiset

Konsensuskokous 2017: Tarttumattomien sairauksien ehkäisy

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestävät tarttumattomien sairauksien ehkäisyä käsittelevän konsensuskokouksen Helsingissä 28.4.2017.

Konsensuskokouksessa julkaistavassa lausumassa esitellään keinoja, joilla Suomi voi saavuttaa WHO:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet tarttumattomien sairauksien vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. WHO:n  toimintaohjelmassa vuosiksi 2013–2020 on kiinnitetty erityisesti huomiota tarttumattomien sairauksien elintapatekijöihin: tupakointiin, epäterveelliseen ravintoon, liikunnan puutteeseen ja haitalliseen alkoholin käyttöön.

Konsensuslausumaa on työstetty yli 150 asiantuntijan voimin viidessä eri työpajassa. Kukin työpaja käsitteli aihealuetta omasta näkökulmastaan: Kansalaiset ja eriarvoisuus, Liikunta, Ravitsemus, Tupakka ja alkoholi sekä Sairauslähtöisyys.

Tutustu konsensuskokouksen ohjelmaan ja ilmoittaudu »