Ajankohtaiset

Valinnanvapausmalli ei edistä sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita

Hallituksen esittämä malli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaudesta haittaisi ratkaisevasti terveydenhuollon eri osa-alueiden integraatiota, joka on asetettu sote-uudistuksen tavoitteeksi, toteaa Duodecim lausunnossaan valinnanvapauslaista.

Ehdotettu valinnanvapausmalli merkitsee perusterveydenhuollon vahvistamisen sijaan kokonaisvaltaisen perusterveydenhuollon alasajoa.

Mallissa palveluntarjoajat saavat korvauksen asiakkaiden määrän mukaan. Tämä niin sanottu kapitaatiokorvaus (potilaskohtainen vuosimaksu) hävittää kokonaan integraation perusajatuksen, joka on hoidon toteuttaminen siellä, missä se voidaan tehdä pienimmin kustannuksin laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä.

Ehdotetun valinnanvapausmallin toinen keskeinen ongelma on asiakkaiden epäsymmetrinen valikoituminen. Malliin liittyy vaara palveluntarjoajan tekemästä valikoinnista ja mahdollisimman terveiden asiakkaiden tavoittelusta. Tällöin julkisen palveluntarjoajan vastuulle jäisivät päivystys, palveluiden suurkuluttajat ja ehkäisevät palvelut.

Vastuu terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta kuuluu kaikille

Duodecim on erityisen huolissaan lääketieteellisen tutkimuksen sekä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen asemasta esitetyssä valinnanvapausmallissa. Tässä mallissa palveluntuottajille ei aseteta vaatimuksia osallistua pitkäjänteiseen, tieteelliseen tutkimukseen.

Lääketieteen opetus- ja tutkimustoiminta ovat välttämättömiä terveydenhuollon kehittymisen ja järjestelmän uusiutumisen kannalta. Mahdollisessa kilpailutilanteessa kaikilla palveluntuottajilla pitää olla samanlainen vastuu terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen liittyvistä harjoittelujaksoista ja erikoistumiseen liittyvästä palvelusta. Toisaalta erikoistumiskoulutuspaikkojen tulee täyttää sovittavat kriteerit, jotka ovat samat kaikilla palvelutuottajilla.

Lue Duodecimin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.