Ajankohtaiset

Etiikka lääkärin arkipäivässä

Etiikka ei käsitteenä sisällä mitään ylevää, hienostelevaa tai salaperäistä. Silti on mahdollista, että hoitosuhteeseen voi tulla lisää turhia paineita puhuttaessa potilaiden hoitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Siksi on tärkeää huomata, että etiikka on aina läsnä lääkärin arkipäivässä.

Kaikki potilaiden kohtaamiset ja päätökset tutkimuksista ja hoidoista ovat arvopohjaisia, ja niiden päämääränä on hyvän tekeminen ja vahingon aiheuttamisen välttäminen. Kysymys on siis oikean tai väärän valinnasta, mutta siihen ei ole olemassa yhtä ehdottoman oikeata vastausta.

Koska valinnat ja päätökset voivat olla yksittäiselle lääkärille potilassuhteessa vaikeita ja hän saattaa kokea ne raskaiksi, olisi hänen hyvä voida jakaa ajatuksia muiden kanssa. Hyviä keskustelukumppaneista ovat läheiset kokeneet kollegat, arvostetut esimiehet tai muut luottamusta nauttivat henkilöt. Usein lääkäri on kuitenkin pulmansa kanssa yksin, eikä työpaikka yhteisöineen ole aina paras paikka pulman pohdinnalle. Silloin tarvitaan ulkopuolista neutraalia keskustelupaikkaa. Lääkärien eettinen foorumi pyrkii olemaan sellainen.

Duodecim-seuran, Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteinen Lääkärien eettinen foorumi on perustettu tähän tarkoitukseen. Foorumin jäsenet ovat terveydenhuollon etiikkaan erityisesti paneutuneita kollegoja, jotka keskustelevat sähköpostin avulla foorumille toimitetuista kysymyksistä. Se pyrkii toimimaan lääkärien arkipäivän kliinisiä tai muita pulmia käsittelevänä tukiryhmänä ja yrittää tarjota niihin parhaaksi ymmärtämiään ratkaisuehdotuksia. Foorumissa käydyn keskustelun pohjalta ryhmän sihteeri laatii jäsenten yhteisesti hyväksymän lausunnon (vastauksen) ja toimittaa sen kysyjälle noin kuukauden kuluessa.

Foorumin tavoitteena ei ole toimia ajantasaisena konsultaatioelimenä vaan ensisijaisesti eettisten ratkaisujensa kanssa painineen lääkärin jälkitukena. Suorittamamme tutkimuksen perusteella kysyjät olleet tähän toimintamalliin pääasiassa tyytyväisiä.

On toivottavaa, että Lääkärien eettinen foorumi tulisi kollegojen ja opiskelijoiden keskuudessa tunnetuksi ja luontevaksi tavaksi avata keskustelu käytännön lääkärin työssä hankaliksi koetuista eettisistä pulmista.

Amos Pasternack


Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumin jäsenet ovat eettisestä pohdinnasta kiinnostuneita kokeneita kollegoita.

Lääkärien eettisen foorumin sivuston kautta voit lähettää tapausselostuksen kysymyksineen foorumin jäsenten luottamuksellisesti pohdittavaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Amos Pasternack on Tampereen yliopiston emeritusprofessori.