Ajankohtaiset

Avoimuus on kaikkien terveydenhuollon toimijoiden ja potilaiden etu

Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna artikkelisarjan lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyöstä ja lääkäreiden tulonmuodostuksesta. Lääkäriseura Duodecim pitää lääkäreiden taloudellisiin sidonnaisuuksiin liittyvää avoimuutta ehdottoman tärkeänä ja pyrkii omalta osaltaan edistämään alan avoimuuden lisääntymistä.

Duodecim on jo vuosien ajan julkaissut Aikakauskirja Duodecimin ja Käypä hoito -suositusten kirjoittajien sekä koulutustilaisuuksien luennoitsijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Duodecim on järjestänyt lääkäreille Avoimuus ja sidonnaisuudet -seminaareja vuodesta 2012 lähtien.

– Lääketeollisuuden ja lääkäreiden taloudellisen yhteistyön julkistaminen viime kesänä on uusin askel yhteistyön tekemisessä läpinäkyväksi. Työtä avoimuuden lisäämiseksi on tehty lääkärikunnan parissa jo pitkään ennen sitä, toteaa Duodecim-seuran pääsihteeri Matti Rautalahti. Kannustamme lääkäreitä ja alan toimijoita jatkossakin julkaisemaan tiedot taloudellisesta yhteistyöstä ja edistämään kaikin tavoin alan läpinäkyvyyttä.

Lääketieteellisissä lehdissä ja koulutustilaisuuksissa on vakiintuneena käytäntönä, että kirjoittajia ja luennoitsijoita pyydetään ilmoittamaan mahdolliset sidonnaisuutensa. Sidonnaisuuksina pyydetään ilmoittamaan muun muassa lääkeyrityksiltä saadut luentopalkkiot, suunnittelupalkkiot, kongressien osallistumiskorvaukset (osallistumismaksu, matka- ja majoituskulut), sekä asiantuntija-avun antamisen lääkeyritykselle tai potilasyhdistykselle, lääkealan yrityksen tms. hallintoelinten toimintaan osallistumisen ja lääkealan yrityksen johdossa toimimisen.

Lääkärillä on aina eettinen velvoite toimia puolueettomasti ja potilaan parhaaksi

Lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyö on tarpeellista ja hyödyllistä lääketieteen kehityksen ja lopulta potilaiden hoidon kannalta. Lääkkeet ovat oleellinen osa sairauksien hoitoa ja joiltain osin myös terveyden ylläpitoa. Asiantuntevien lääkäreiden osallistuminen lääkkeiden käyttöön liittyviin tutkimuksiin ja koulutukseen mahdollistaa tarpeellisen tiedon siirtymisen molempiin suuntiin terveydenhuollon ja lääketeollisuuden välillä.

– Tämän vuorovaikutuksen on kuitenkin tapahduttava avoimesti. Avoimuus lisää tiedonkulkua, vahvistaa luottamusta ja edistää potilasturvallisuutta, korostaa Rautalahti.