Ajankohtaiset

Rinnakkaiset todellisuudet

Vaihtoehtoiset tosiasiat (alternative facts) saattaisi olla käsitteenä joko huvittava tai scifiä – ellei sitä olisi lausuttu ihan tosissaan maailman mahtavimman suurvallan ylimmässä johdossa. Harry Martinson toteaa vuonna 1956 julkaisemassaan tieteisseikkailurunossaan (!) Aniara: ”Vaan sanat sanoja on ja tuuli tuulta.” Hän ehkä viittaa siihen samaan, minkä suomalainen kansanviisaus kiteyttää: ”Kyllä maailmaan paljon puhetta mahtuu.” Jos se puheeksi jäisikin…

NASA ei enää esitä nettisivuillaan kriittisiä tietoja ja videoita ilmastonmuutoksesta. Ympäristönsuojeluvirasto EPA:n ilmastonmuutossivut aluksi poistettiin ja sitten palautettiin, ja tutkijoita on kielletty puhumasta medialle aiheesta. Media raportoi väärin ja vääristä asioista, se ei ymmärrä, että tosiasioita voidaan tulkita eri tavoin. Vaihtoehtoisten tosiasioiden kautta rakennetaan vaihtoehtoinen todellisuus, joka sopii paremmin vaihtoehtoisiin tavoitteisiin. Tulee vääjäämättä mieleen Truman Show -elokuva.

Me suomalaisetkaan emme ole turvassa tällaiselta. Kaikkeen vahvasti tarkoitushakuiseen ja/tai aatteelliseen toimintaan liittyy sisäänrakennettu taipumus tulkita tosiasioita itselleen myönteisellä tavalla. Joskus tämä on piilotettu sumean käsitteistö taakse. Esimerkiksi tiettyyn aatteelliseen toimeen valittavan pitää olla mahdollisen pätevyyden lisäksi myös ”sopiva” eli hänen pitää nähdä todellisuus samalla tavalla kuin valinnasta päättävien.  Myös taloudelliset intressit voivat vääristää todellisuutta ja kaupallinen vapaus alkaa lähestyä taiteellista vapautta. Osaavissa käsissä totuus voi venyä hämärän rajamaille.

Vaihtoehtoiset tosiasiat voivat näyttäytyä myös lääkärin vastaanotolla. Tiedon saatavuuden rajoitusten purkautuminen on johtanut siihen, että vastaanotolle tulevilla potilailla voi olla erittäin paljon tietoa. Haasteellista tällaisessa tilanteessa on se, onko tieto luotettavaa, paikkansapitävää ja liittyykö se mitenkään ko. potilaan tilanteeseen. Mahdollinen tiedon symmetria ei tuota taidon symmetriaa: lääkärin ammatillinen osaaminen liittyy tiedon luotettavuuden arvioimiseen ja soveltamiseen kussakin potilaskohtaamisessa.

Toinen lääkärin työhön liittyvä haaste on todetun tilanteen ja sen edellyttämien toimenpiteiden kommunikointi potilaalle. Tässä jos missään voidaan jäädä kahden todellisuuden tilaan! Vaihtoehtoisia ne ovat siinä mielessä, että kumpi tahansa voi toteutua. Usein toisella niistä on suurempi terveysvaikutus, mutta toinenkin voi sisältää houkuttelevia, elämänlaatuun liittyviä elementtejä. Yhteinen ymmärrys edellyttää luottamusta, yhteistä kieltä, hyvää vuorovaikutusta ja keskinäistä kommunikaatiota. Siihen päälle tulee vielä tarve saavuttaa yhteinen näkemys myös päämääristä ja tarvittavasta toiminnasta. Pelkkä onnistunut luotettavan tiedon välittäminen ei riitä, tarvitaan myös sen sisäistämistä.

Kari Raivio, kansleri emeritus, teki vuonna 2014 valtioneuvostolle selvityksen ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä.” Hän hahmotteli siinä rakenteita, jotka nykyistä paremmin tukisivat tieteellisen tutkimuksen tulosten hyödyntämistä poliittisessa(kin) päätöksenteossa. Keskeisenä, eri tahoille ulottuvan neuvonantoverkoston ”keskittimenä” (vrt. hub) toimisi valtioneuvoston tiedeneuvonantaja. Tätä olisi ainakin pitänyt kokeilla!

Nobelisti ja filosofi Bertrand Russell on todennut osuvasti tosiasioista ja totuudesta: “When you are studying any matter, or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe, or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only, and solely, at what are the facts.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tieteellinen näyttö ei ole se vankka perusta, jonka varaan linjauksia ja päätöksiä tehdään. Vaihtoehtoisia ”totuuksia” näyttää olevan tarjolla paljon ja niistä valitaan tarkoituksenmukaisin, jonka toivotaan olevan totta. Niistä sitten rakennetaan lopulta koko todellisuus.

Matti Rautalahti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Matti Rautalahti on Duodecimin pääsihteeri.