Ajankohtaiset

Ikätasoinen seksuaalikasvatus tukee lapsen hyvinvointia

Mitä tarkoittavat pienen lapsen turvataidot? Miksi luonnollisesta seksuaalikasvatuksesta pitää puhua? Lapsen kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely on tärkeä osa arkista lapsen kohtaamista, kertovat Susanne Ingman-Friberg ja Raisa Cacciatore.

Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä on Susanne Ingman-Fribergin ja Raisa Cacciatoren toimittama ja eri asiantuntijoiden artikkeleita sisältävä kirja, joka tarjoaa tutkittua ja käytännönläheistä tietoa lapsen seksuaalisesta kehityksestä ammattikasvattajille ja lasten vanhemmille.

Pohja ihmisen seksuaaliselle hyvinvoinnille luodaan varhaislapsuudessa, mutta lapsen seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys on täysin erilaista kuin nuoren tai aikuisen seksuaalisuus. Kuitenkin jo pieni lapsi tarvitsee tietoja kehon toiminnoista ja sopivuussäännöistä sekä tunteidenkäsittelyn taitoja. Uutuuskirja esittelee tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja käytännön työkaluja pienten lasten seksuaalikasvatukseen.

Jokainen lapsi tarvitsee turvataitoja ja kehoitsetuntoa

Lapsen seksuaalisuus on etenkin oman kehoitsetunnon ja kehonkuvan haltuunottoa sekä ymmärrystä rajoista ja oikeuksista suhteessa omaan kehoon. Nämä tiedot ja taidot lisäävät merkittävästi lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Lapsi ja nuori, jolla on hyvä kehoitsetunto, ottaa vastuuta kehostaan, hoitaa ja suojaa sitä vahingoittumiselta ja riskeiltä.

Aikuisen tärkeä tehtävä on kasvattaa lasta arvostamaan itseään juuri sellaisena kuin hän on, pitämään huolta omista rajoistaan ja kehittymään omalla tahdillaan.

– Kehoitsetunto on lapsen kokemus siitä, että hänen kehonsa on upea, arvokas ja ainutlaatuinen, kuvailee Cacciatore. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea lapsen kehoitsetunnon kehittymistä ja lapsen myönteistä minäkuvaa.

Lasta pitää myös ohjata ja neuvoa, jotta hän oppii ymmärtämään oman kehonsa arvon ja oikeutensa määrätä siitä itse.

– Lapselle on kerrottava hyvällä tavalla hänen oikeuksistaan ja turvataidoista, muuten lapsi ei niitä tiedä, muistuttaa Cacciatore. Väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokenut lapsi ei tiedä, että se on laitonta, ellei joku sano sitä hänelle.

Tasa-arvoinen, laadukas seksuaalikasvatus parantaa seksuaaliterveyttä myös nuoruus- ja aikuisiässä. Oikeat tiedot, taidot ja asenteet tukevat hyvinvointia, turvallisuudentunteen kehittymistä sekä ikätasoista elämänhallintaa.