Kustannus Oy Duodecim on valittu toimittamaan tietämyskanta sähköiseen sote-palvelukokonaisuuteen

Neljäntoista kunnan ja sairaanhoitopiirin yhteisessä ODA-hankkeessa kehitetään sähköinen sote-palvelukokonaisuus, joka tuo yhteen potilas- ja asiakastietojärjestelmien tiedot, asiakkaan itse tallentamat arviot ja seurantatiedot sekä tietämyskannan, joka tekee päätelmiä näiden tietojen perusteella. Kun palvelukokonaisuus valmistuu, se on kaikkien kuntien käyttöönotettavissa ilman kilpailutusta.

Henkilökohtaista palvelua sähköisesti

Lokakuussa 2018 sosiaali- ja terveyspalveluja voi saada nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden kaikkialla Suomessa. ODA-hankkeessa kehitettävään sähköiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat älykkäät oirearviot, älykkäät hyvinvoinninarviot, hyvinvointitarkastukset ja -valmennukset sekä hyvinvointisuunnitelma. Ne ohjaavat käyttäjänsä oikean tiedon äärelle, auttavat ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, antavat toimintasuosituksia ja ohjaavat tarkoituksenmukaisen palvelun pariin. Palvelu perustuu käyttäjän omiin tietoihin ja on siten aina henkilökohtaista.

Kustannus Oy Duodecim voitti kilpailutuksen ensimmäisen osan

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa sähköiseen palvelukokonaisuuteen tarvittavat tekniset ratkaisut kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutettiin palvelun älykkyyden mahdollistava tietämyskanta ja algoritmit, joiden toimittajaksi kesäkuussa tehdyllä hankintapäätöksellä valittiin Kustannus Oy Duodecim. Lopullinen puitesopimus on tarkoitus allekirjoittaa elokuun aikana.

Toisessa vaiheessa kilpailutetaan järjestelmän tekninen toteutus. Keväällä pyydettyjen osallistumishakemusten perusteella KL-Kuntahankinnat Oy on päättänyt jatkaa neuvotteluja neljän toimijan kanssa: CGI Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy, Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama ryhmittymä sekä Tieto Finland Oy:n ja Tieto Healthcare & Welfare Oy:n muodostama ryhmittymä. Toisen vaiheen kilpailutus viedään loppuun vuoden 2016 aikana.

Sähköinen palvelukokonaisuus muuttaa toimintatavat

Sähköinen palvelukokonaisuus myllää sosiaali- ja terveydenhuollon perinteiset toimintatavat, jotka perustuvat ajanvaraukseen ja vastaanottokäynteihin. Ensimmäiset kokeilut alkavat vuoden 2016 loppupuolella. Kaikki kokeiluihin osallistuvat yksiköt osallistuvat muutosvalmennukseen, jonka osana uudet toiminnalliset prosessit suunnitellaan ja testataan. Palvelukokonaisuudelle etsitään vielä nimeä.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jossa on mukana 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä: Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Hanke on käynnistynyt Kuntaliiton AKUSTI-yhteistyöfoorumin kautta.

Lue Espoon kaupungin tiedote »

Lue lisää ODA-palvelujen kehittämisestä »