Duodecimin kulttuuripalkinto Lapinlahden Lähteelle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt kulttuuripalkinnon Lapinlahden sairaala-alueelle perustetulle kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin kohtaamispaikalle, Lapinlahden Lähteelle. Lapinlahden Lähde on Suomen Mielenterveysseuran hallinnoima mielen hyvinvoinnin keskus, jonka takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan toimijoita. Sen tavoitteena on lisätä sekä kaupunkilaisten kokemaa hyvinvointia, että Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Lapinlahden Lähde edistää mielen hyvinvointia luomalla mieltä virkistävän keitaan keskelle kaupunkia, mutta myös tukemalla työtä vailla olevia. Se tarjoaa kaikille kansalaisille avoimen kohtaamispaikan, jossa yhdistyy yhteisöllinen toiminta, yrittäjyys ja kulttuuri.

Yhteisön toiminta mahdollistaa vanhan, arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeän sairaalan ja sen puiston käytön ja kunnossapidon, ja vaalii näin arvokasta historiaa seuraaville sukupolville.

– Päätimme palkita Lapinlahden Lähteen, koska sen toiminta yhdistää hienolla ja elävällä tavalla kulttuurin ja terveyden ylläpidon ja vahvistamisen. Yhteisön toiminnan kehto on vanha Lapinlahden sairaala Helsingissä, mutta toimintamallia voidaan laajentaa myös muualle Suomeen, kertoo Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti.

Palkinnon perusteluissa todetaan myös, että Lapinlahden Lähde paikkaa omalla panoksellaan kokeilukulttuurin aukkoa Helsingissä ja tarjoaa työelämälähtöisen oppimisen kautta polkuja työttömyydestä työhön. Alueella järjestetään monenlaista toimintaa kahvilasta työpajoihin ja kulttuuritapahtumista remontointiin.

– Lapinlahden Lähde on hyvinvointiin liittyvää yhteisöllistä ja osittain vapaaehtoista toimintaa, jossa kulttuuri on samalla sekä väline että kohde, kuvailee Rautalahti. Lähde kokoaa luontevasti yhteen eri alojen toimijoita ja ylittää onnistuneesti kulttuurin, taiteen ja mielenterveystyön perinteisiä rajoja.

Kulttuuripalkinto jaetaan Savonlinnassa 19.7.2016 Duodecimin Terveyttä kulttuurista -seminaarissa.  Seminaarin teemana on maisema ja mieli, ja se järjestetään yhteistyössä Tampereen Lääkäripäivien, Itä-Suomen yliopiston, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja Savonlinnan oopperajuhlien kanssa.

Duodecimin kulttuuripalkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai työryhmälle, joka on työllään merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisen yhteyden ymmärtämistä. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kulttuuripalkinto on aiemmin myönnetty muun muassa Sairaan Hyvä Filmifestivaalille, Sairaalaklovnit Ry:lle, näyttelijä, ohjaaja Kari Heiskaselle, kirjailija, lääkäri Claes Anderssonille, taiteilija Rafael Wardille, valokuvaaja Miina Savolaiselle ja näyttelijä Jussi Lehtoselle.