Ajankohtaiset

Depression Käypä hoito -suositusta päivitetty kohdennetusti

Depression Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt. Uudistuksia on tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin.

Lääkehoidon osalta suosituksessa on täsmennetty tietoa serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) annostelusta. Useimpia masennuslääkkeitä käytettäessä annoksen suurentamisesta matalaa aloitusannosta korkeammaksi tiedetään saatavan lisähyötyä. Nyt tämä lääkeannoksen suurentamisen hyöty on voitu osoittaa myös SSRI-lääkkeitä käytettäessä. Suosituksen masennuslääkkeiden luettelo on päivitetty ajan tasalle siten, että luetteloon on lisätty myös uusi lääkevalmiste vortioksetiini.

Psykoterapiaosuudessa uudistukset koskevat tarkennettua ohjeistusta Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjaamiseen sekä Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena myöntämän psykoterapiakuntoutuksen hakemiseen.

Liikuntaa depression hoidossa koskeva näytönastekatsaus on päivitetty. Aiempaa laajemman tutkimustiedon pohjalta todetaan edelleen, että depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä ryhmämuotoisesta liikuntaharjoittelusta. Liikunnan vaikuttavuudesta yksinomaisena hoitokeinona diagnosoidussa kliinisessä depressiossa ei ole olemassa vankkaa näyttöpohjaa. Harvoista julkaistuista vertailevista tutkimuksista ei voi vielä luotettavasti arvioida liikunnan mahdollista tehoa masennuslääkehoitoon tai psykoterapiaan verrattuna.

Lue koko suositus >>