Ajankohtaiset

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus).

Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin tai ryhmässä, joten sitä voidaan aina suositella osaksi kokonaishoitoa, ellei lääketieteellisiä esteitä ole. Liikunta ei kuitenkaan korvaa depression muuta hoitoa.

Liikunta-suositus lähtee liikkeelle liikunnan suotuisista vaikutuksista useissa terveysongelmissa ja niiden ehkäisyssä. Sen mukaan liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, mukaan lukien depressio, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Vähän liikkuvat sairastuvat useammin depressioon kuin paljon liikkuvat. Liikunta lieventää depression oireita ainakin osalla niistä kärsivistä.

Depression pääasiallisia hoitoja ovat psykoterapiat ja masennuslääkkeet. Säännöllinen liikunta tekee hyvää, ja myös depressiosta kärsivä henkilö voi harjoittaa sitä omien tuntemustensa mukaisesti oman terveytensä ja hyvinvointinsa tukemiseksi. Varsinaisena depression hoitona liikunnasta tarvitaan vielä lisää tutkimusta esimerkiksi sen selvittämiseksi, kenelle se sopii hoidoksi, millä tavoin sitä on parasta harjoittaa ja miten se parhaiten on yhdistettävissä muihin hoitoihin.

Jorma Komulainen
Käypä hoito -suositusten päätoimittaja