Hallituksen päätöksiä 21.8.2015

  • Varainhoitaja Taisto Kuronen esitteli varainhoitosuunnitelman vuodelle 2015.
  • Käypä hoito –apurahoja päätettiin myöntää seuraavasti: : Katariina Lehtinen 850 €, Perttu Lindsberg 850 €, Ari Rosenvall 1 700 € ja Toni Luokkala 850 €. KH-apurahoja on myönnetty 11 050 € vuonna 2015.
  • Päätettiin hyväksyä seuran jäseniksi kuusi lääkäriä ja kuusi opiskelijaa. Merkittiin tiedoksi 22 lääkärin ero.