Opetuksen apurahojen hakuaika päättymässä, hae nyt!

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myöntää apurahoja lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Lisäksi apurahoja on mahdollista hakea yliopistojen ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen.

Osa apurahoista jaetaan tutkimusapurahoina ja osa matka-apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus. Koulutusyhteistyön kehittämishankkeisiin tarkoitettua apurahaa voi hakea perusterveydenhuollossa tai yliopistosairaalan piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Opetuksen apurahojen hakuaika päättyy 17.8.2015.

Hakulomakkeet ja lisätietoja hakuehdoista >>