Uutuuskirja: Rahapelien ongelmapelaaminen koskettaa yli viidennestä suomalaisista

Rahapelaaminen on arkipäiväistynyt, ja sitä mainostetaan aggressiivisesti. Suomalaiset pelaavat eniten kauppojen ja kioskien peliautomaateilla sekä yhä useammin myös internetissä. Pelaaminen on suosittua ja yleisesti hyväksyttyä, ja pelituotoilla rahoitetaan kulttuuria, liikuntaa ja monia tärkeitä hankkeita. Rahapelien pelaamisella on kuitenkin haittapuolensa: ongelmapelaaminen ja lisääntyneet terveyshaitat. Uutuuskirja Rahapeliriippuvuus on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka kuvaa aihepiiriä kattavasti ja tuo esille hoidon tarpeen.

Noin 2,7 %:lla suomalaisista on rahapeliongelma ja jopa 13 % suomalaisista pelaa rahapelejä riskitasolla. Usein myös pelaajan läheiset kärsivät rahapeliongelman aiheuttamista haitoista: lähes viidenneksellä suomalaisista on lähipiirissään vähintään yksi henkilö, jolla on ollut rahapeliongelma.

– Perintötekijät voivat suurentaa riskiä, että rahapelaaminen kehittyy ongelmapelaamiseksi ja rahapeliriippuvuudeksi. Myös sosiaalisella ympäristöllä on merkittävä vaikutus rahapeleihin tutustumiseen ja rahapeliongelman kehittymiseen. Yleisen myönteisen suhtautumisen lisäksi riskitekijöitä ovat kuormittavat tai traumaattiset kokemukset lapsuudessa ja vanhempien ongelmapelaaminen, Rahapeliriippuvuus-kirjan päätoimittaja, LT, professori, ylilääkäri Hannu Alho kertoo.

Rahapeliongelman yhteydessä esiintyy paljon muita terveyshaittoja

Rahapeliriippuvuudessa yksilön fyysinen ja psyykkinen terveys heikkenee usein laaja-alaisesti. Lisäksi hänen sosiaaliset suhteensa kärsivät, ja myös velkaantuminen on yleistä. Tyypillisiä rahapelaamiseen liittyviä haittoja ovat mm. mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, stressi, unettomuus, itsemurhat, ihmissuhdeongelmat ja velkaantuminen.

– Ongelmiin voivat johtaa muun muassa rahapula ja huoli kasaantuvista taloudellisista velvoitteista tai syyllisyys rikotuista lupauksista sekä elämänpiirin kapeutuminen, unirytmin häiriintyminen ja unettomuus. Rahapeliongelmalle tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat mm. tappioiden vähättely, voittojen liioittelu ja pelitositteiden piilottelu, Alho listaa.

Saatavuuden ja tarjonnan rajoittaminen avainasemassa ongelmien ehkäisyssä

Viime vuosina niin sanottu vastuullinen pelaaminen on muodostunut yhä keskeisemmäksi rahapeliyhtiöiden toimintatavaksi. Vastuulliseen pelaamiseen liittyy pelaajien luotettava identifioiminen pelisivustolle tai pelipaikkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Jotkin pelisivustot vaativat, että kaikki pelaajat asettavat ennen pelaamistaan rajat omalle rahan- ja ajankäytölleen sekä peleille.

– Rajoitusten vaikuttavuutta vähentää internetympäristön avoin luonne. Yhden pelisivuston sulkeutuessa rajojen ylittämisen takia on yhden klikkauksen päässä valtava tarjonta muita sivustoja. Näyttää myös siltä, että ongelmapelaajat eivät juuri käytä vapaaehtoisia vastuullisuustyökaluja pelaamisen hallintaan, Alho sanoo.

Suomessa rahapelihaittojen ehkäisy on linjattu rahapelijärjestelmän pääasialliseksi tavoitteeksi. Rahapelihaittojen ehkäisytoimia ovat rahapelien saatavuuden ja tarjonnan yleispätevät rajoitukset, rahapelien, pelitilanteiden ja riskipelaamisen sääntely sekä rahapelihaitoista tiedottaminen. Rahapelien fyysistä saatavuutta sääntelevät rajoitukset ovat tehokas keino rahapelihaittojen ehkäisyssä. Rajallinen tutkimusnäyttö ei tue valistus- ja tiedotustoimien tehokkuutta.

Rahapeliongelman hoidossa tärkeää kokonaisvaltaisuu

Monet pääsevät irti pelaamisesta omin avuin tai esimerkiksi rahapeliongelmissa auttavien sähköisten tuki- ja vertaispalvelujen avulla. Toisaalta monet havahtuvat liiallisen pelaamisen aiheuttamiin haittoihin vasta siinä vaiheessa, kun pelivelat ovat kasvaneet suuriksi tai pelaamisella alkaa olla vakavia vaikutuksia terveyteen.

– Terveydenhuollossa rahapeliongelmaa ei ole helppoa havaita, vaikka rahapeliriippuvuudelle on määritelty lääketieteelliset diagnostiset kriteerit. Pelaaja saattaa hakeutua hoitoon jonkin muun vaivan vuoksi, jolloin samanaikaisesti esiintyvä rahapeliongelma saattaa jäädä huomiotta. Erityisesti päihde- ja mielialahäiriöiden hoidon yhteydessä tulisi ottaa puheeksi myös rahapelaaminen. Rahapeliongelmaa tulee hoitaa kokonaisvaltaisesti, Alho sanoo.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:

LT, professori, ylilääkäri Hannu Alho, p. 029 524 8123, hannu.alho@thl.fi

viestintäpäällikkö Anna Kojo, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 3266 773, anna.kojo@duodecim.fi

Rahapeliriippuvuus
Hannu Alho, Pekka Heinälä, Kalervo Kiianmaa, Tuuli Lahti, Antti Murto (toim.)
1. painos , n. 230 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-485-5
Sähkökirja (epub), ISBN 978-951-655-120-6
Suositushinta 32,00 €

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim  on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim  julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle