Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin hallitukselle uusi puheenjohtaja

Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunta on valinnut yksimielisesti seuran hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi professori Markku Savolaisen Oulusta. Savolainen on Oulun yliopiston sisätautiopin professori, ja hän on toiminut pitkään Duodecimin jäsenistöä edustavassa valtuuskunnassa sekä sen puheenjohtajana.

Savolainen on aiemmin urallaan toiminut Suomen Akatemian tutkijana, vierailevana tutkijana New Yorkissa Mount Sinai School of Medicinessä ja OYKS:n apulaislääkärinä sekä sisätautien apulaisopettajana Oulun yliopistossa. Hänet nimitettiin Oulun yliopiston sisätautiopin professoriksi vuonna 1998. Savolainen on ollut Oulun yliopiston hallituksen jäsen ja toiminut lääketieteellisen tiedekunnan varadekaanina vuosina 2003–2005 ja dekaanina 2006–2009.

Professori Savolainen on tutkinut pääasiassa sepelvaltimotautia estäviä mekanismeja ja perintötekijöitä. Lisäksi hän on julkaissut alkoholin vaikutuksista rasvamaksan syntyyn, HDL-kolesterolin pitoisuuteen ja aineenvaihduntaan sekä sikiövaurioihin. Viime aikoina tutkimuksen painopiste on ollut tehokkaan elintapaohjauksen kehittämisessä.