Hallituksen päätöksiä 24.4.2015

  • Käypä hoito -apurahaa päätettiin myöntää Henna Jonssonille 850 euroa, yhteensä tänä vuonna on myönnetty 8 500 euroa Käypä hoito -apurahoja
  • tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin sekä toimintakertomus hyväksyttiin
  • varainhoitaja esitteli ehdotuksen apurahoiksi ja palkinnoiksi vuonna 2015
  • todettiin, että valtuuskunta kokoontuu 22.5.2015
  • keskusteltiin vuositeemasta, joka tuodaan hallituksen ehdotuksena valtuuskunnan kokoukseen
  • Otto Helve valittiin seuran edustajaksi Hyvä Terveys -lehden johtoryhmään
  • päätettiin antaa puoltava lausunto Suomen Lääketieteen Säätiön Post doc -apurahasta
  • hyväksyttiin 6 opiskelijan ja 6 lääkärin jäsenyys