Hallituksen päätöksiä 26.3.2015

Päätettiin myöntää Käypä hoito –apurahoja yhteensä 3 400 euroa seuraaville henkilöille:
Stepani Bendel 850 €
Kai Savonen 1 700 €
Katriina Kukkonen-Harjula 850 €

Valittiin Juha Kere ja Kaisu Pitkälä Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokuntaan kaudelle 2015-17

Valittiin Päivi Metsäniemi ja Tuula Heinänen Pro Medicon hallitukseen seuran edustajiksi vuodeksi 2015.

Päätettiin nimetä vaalilautakuntaan Jaana Heinonen, Anne Peltonen, Jan Lindgren ja Matti Rautalahti.

Päätettiin ehdottaa valtuuskunnalle sääntöjen muuttamista siten, että valtuuskunnan vaalissa valitsijayhdistyksen perustamiseen vaadittaisiin kahden jäsenen allekirjoitus nykyisen kolmen sijaan.

Hyväksyttiin työvaliokunnan puoltama avustuspolitiikka vuodelle 2015.

Keskusteltiin vuositeemasta vuosille 2016-18

Päätettiin myöntää seuran jäsenyys 11 lääkärille ja 8 opiskelijalle. Merkittiin tiedoksi 57 jäsenen ero.

Lisätiedot: Matti Rautalahti