Ajankohtaiset

Laimi Leidenius -palkinto lääkärien työssäjaksamisen edistäjälle

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin neljäs Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty 17.2.2015 Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa erikoislääkäri Tuula Arvoselle. Arvonen on tehnyt merkittävää työtä lääkärien työnohjauksen ja työssäjaksamisen kehittämiseksi sekä mielenterveyspotilaiden hyväksi. Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Oulun Duodecim-seura jakoi samassa yhteydessä 4 000 euron arvoisen Nuoren tutkijan tunnustuspalkinnon LT Joonas Kauppilalle.

Tuula Arvonen (s. 1945) valmistui Turun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi 1972, yleislääketieteen erikoislääkäriksi 1986 sekä sai psykoterapeutin oikeudet 1996. Hän on tehnyt pitkän uran yleislääkärinä toimien eri terveyskeskuksissa, viimeisimpänä Espoon Leppävaaran terveyskeskuksessa, muun muassa ylilääkärinä ja apulaisylilääkärinä.

Lääkärien yleinen jaksaminen on ollut Arvosen erityinen kiinnostuksen kohde. Hän on omalla toiminnallaan edistänyt lääkärien mahdollisuuksia jaksaa työssään sekä kehittyä lääkärinä ja ihmisenä. Tuula Arvonen oli mukana perustamassa lääkärien työnohjausta edistävää Balint-yhdistystä 1970-luvulla ja toimii edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Koulutus ja oppiminen ovat myös olleet Arvosen työssä aina mukana. Hän aloitti Leppävaaran terveyskeskuksen tutor-toiminnan jo kauan ennen tutor-sanan keksimistä.

Arvonen on koko uransa ajan kiinnittänyt perusterveydenhuollossa erityisesti huomiota mielenterveyspotilaisiin ja kantanut huolta heidän saamastaan hoidosta. Hän on ollut mukana laatimassa skitsofrenian ja epävakaan persoonallisuushäiriön Käypä hoito -suosituksia. Suosituksien laatimisessa hän on humaanilla otteella pohtinut paljon potilaan asemaa ja kokemuksia sekä mahdollisuuksia tulla kohdatuksi.

Arvonen on kollegoidensa arvostama lääkäri, jota kuvataan humaaniksi, myötäeläväksi ja potilaita arvostavaksi. Häntä pidetään helposti lähestyttävänä ja kaikkia työntekijöitä arvostavana. Esimiehenä hän on läsnä oleva sekä vastuuta alaisistaan kantava.

Laimi Leideniuksen palkinto jaetaan joka toinen vuosi Duodecim-seuran jäsenelle tai jäsenten muodostamalle ryhmälle, joka on työllään edistänyt yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta, toiminut edelläkävijänä ja tienraivaajana ja siten tehnyt asioita helpommaksi seuraajalleen.

Nuoren tutkijan tunnustuspalkinto LT Joonas Kauppilalle

Pohjolan Lääkäripäivien avajaisten yhteydessä jaettiin myös Oulun Duodecim-seuran Nuoren tutkijan tunnustuspalkinto, joka on arvoltaan 4 000 euroa. Palkinto myönnettiin LT Joonas Kauppilalle . Lisäksi myönnettiin kaksi Oulun Duodecim-seuran 5 000 euron tutkimusapurahaa dosentti Terttu Harjulle ja LT Matti Penttilälle . Oulun Duodecim-seura luovutti samassa tilaisuudessa myös 2 000 euron matka-apurahat LT Janne Liisanantille , LT Mika Nevalaiselle , LL Jani Takatalolle , LL Minna Kubinille ja LL Ina Rissaselle .

Joonas Kauppila (s. 1988) on Oulun yliopistosta lääketieteen tohtoriksi 30.5.2014 väitellyt tutkija, joka toimii tällä hetkellä terveyskeskuslääkärinä Kuusamon terveyskeskuksessa. Hänellä on käynnissä useita syöpätutkimuksen piiriin kuuluvia projekteja. Kauppilan on tarkoitus hakea dosentuuria 2015, jolloin hän olisi yksi Suomen nuorimmista lääketieteen alan dosenteista

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, professori Anne Pitkäranta, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim anne.pitkaranta@duodecim.fi, p. 040 5303 973 (Laimi Leidenius -palkinto)

Puheenjohtaja Eero Kyllönen, Oulun Duodecim-seura, eero.kyllonen@oulu.fi (Nuoren tutkijan tunnustuspalkinto sekä myönnetyt tutkimus- ja matka-apurahat)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim  on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim  julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle