Hallituksen päätökset 15.1.2015

Hallitus päätti valita koulutusvaliokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle Antti Mikkolan ja Maria Helisteen kaudelle 2015-17.
Verkostovaliokunnan kokoonpano hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Kulttuuripalkinnon valitsemisvaliokuntaan valittiin Eija Kalso kaudelle 2015-17.
Päätettiin myöntää seuraavat Käypä hoito apurahat: Jaana Autere 850 €, Johanna Eerola-Rautio 850 € ja Terhi Piltonen 1 700 €.
Päätettiin myöntää seuran jäsenyys 11 lääkärille ja 24 opiskelijalle.