Produkter

Beslutsstödet EBMEDS

Duodecims beslutsstöd EBMEDS sammanför uppgifter, som beskriver patientens tillstånd och är lagrade i en elektronisk patientjournal, och medicinska uppgifter samt ger sin användare patientspecifikt skräddarsydda handlingsinstruktioner. Namnet EBMEDS kommer från termen ”evidensbaserade medicinska elektroniska beslutsstöd” (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support).

Från patientjournalen får EBMEDS-tjänsten uppgifter som beskriver patienten och ger varningar och påminnelser, föreslår vård och erbjuder länkar till vårdrekommendationer. Påminnelser genereras automatiskt också från läkemedelsinteraktions-, kontraindikations- och indikationsdatabaser som är kopplade till beslutsstödet. Med hjälp av beslutsstödet blir också ifyllandet av elektroniska blanketter och hjälpprogram snabbare när uppgifterna kan hämtas automatiskt från patientjournalen.

Utöver beslutsstödet i realtid kan EBMEDS användas för att lösa patientgruppers vårdproblem.

EBMEDS-tjänsten kan förenas med alla elektroniska patientjournalsystem som innehåller strukturerad patientinformation. EBMEDS-teknologi är enkel men effektiv. Den är lätt att installera och uppdatera.

Duodecim har ett tätt samarbete med Cochrane-gemenskap, GRADE-forskningsgemenskap, den internationella organisationen för vårdrekommendationer (G-I-N) samt Ebsco Health-bokförlag.