Duodecim

Finska Läkarföreningen Duodecim

Finska Läkarföreningen Duodecim är Finlands största vetenskapliga förening som utvecklar läkarnas yrkeskunskap och praktiska arbete med hjälp av kompletteringsutbildning, publikationer och stipendier. Till Duodecim-föreningen som är grundad 1881 hör idag över 22 000 läkare (nästan 90 % av de finska läkarna) och medicinstuderande samt nästan 100 medicinska föreningar.

Föreningen deltar aktivt i utvecklingen av hälsovårdssystemet genom att bland annat delta i den samhälleliga debatten, upprätta nationella God medicinsk praxis-rekommendationer och genom att arrangera koncensuskonferenser. Med hjälp av kompletteringsutbildning och publikationer stöder föreningen medicinska yrkesutövares professionella utveckling. Dessutom delar föreningen årligen ut vårt lands mest uppskattade medicinska utmärkelser, Matti Äyräpää-priset och Konrad ReijoWaara-priset samt andra pris. Årligen delar man dessutom ut stipendier för God medicinsk praxis och undervisning.