Duodecim

Förlags Ab Duodecim

Förlags Ab Duodecim publicerar informationsinnehåll riktat till yrkesutövare inom medicin och hälsovård både som traditionella trycksaker och elektroniska databaser, med hälsovårdens system integrerade lösningar och webbinlärningsmiljöer till stöd för fortbildning och bevarandet av yrkeskunskap.

Vi producerar dessutom till medborgarna riktad verifierad information i anknytning till hälsa och sjukdomar genom såväl faktaböcker som tillämpningar utvecklade till stöd för egenvård och Terveyskirjasto.fi-tjänsten i det öppna nätet.

Företagets verksamhet styrs av Duodecims över 135-åriga tradition som förläggare av tillförlitlig och förståbar medicinsk information. Vårt innehåll skapas i samarbete med vårt lands bästa sakkunniga inom medicin.