Duodecim

Duodecim

Duodecim utvecklar läkarnas yrkeskunskap och stöder det praktiska arbetet.

Finska Läkarföreningen Duodecim är en 1881 grundad vetenskaplig förening som med hjälp av kompletteringsutbildning, publikationer och stipendier utvecklar läkarnas yrkeskunskap och praktiska arbete. Över 22 000 läkare och medicinstuderande samt 100 medlemsföreningar hör till föreningen.

Förlags Ab Duodecim ägs av föreningen och publicerar informationsinnehåll riktat till yrkesutövare inom hälsovården till stöd för både studier och det dagliga arbetet. För medborgare intresserade av medicin och hälsa hittar man i företagets sortiment tillförlitlig och förståbar information om hälsa och sjukdomar både som allmänna fackböcker och webbinnehåll och tjänster integrerade i hälsovårdens system.