Valtuuskunnan toiminta

Valtuuskunta käyttää Duodecimissa ylintä päätösvaltaa

Duodecim-seuran jäsenet valitsevat edustajansa valtuuskuntaan joka kolmas vuosi järjestettävissä vaaleissa. Valtuuskunta on Duodecimin korkein päättävä elin, joka osallistuu seuran strategian valmisteluun ja hyväksyy sen.

Valtuuskunta valitsee myös seuran hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä tekee muut seuran keskeiset luottamushenkilövalinnat. Valtuuskunta ohjaa hallituksen toimintaa vahvistamalla toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää myös muista merkittävistä linjauksista seuran toiminnassa.

Valtuuskunnassa vaikutat – asetu ehdolle ja äänestä!