Tuotteet ja palvelut

Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) ja Omaolo-palvelut

Duodecim on mukana kansallisessa Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeessa, jossa kehitetään sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kokonaisuus, Omaolo. Duodecim toteuttaa palvelun taustalla olevan tietämyskannan ja algoritmit.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, joka toteuttaa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiaa. Hanketta koordinoi Espoon kaupunki ja lisäksi mukana ovat seuraavat kuntatoimijat: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Lahti, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Palvelujen teknisestä toteutuksesta vastaa Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n ryhmittymä.

Kustannus Oy Duodecim tuottaa Omaolo-palveluun tietämyskannan ja algoritmit, jotka mahdollistavat palvelun älykkäät sähköiset lomakkeet. Tietämyskanta ja algoritmit perustuvat parhaaseen tutkittuun lääketieteelliseen tietoon, jonka perusteella tarkastellaan käyttäjän lomakkeella antamia tietoja ja tuotetaan toiminta- ja hoito-ohjeita ja -ohjausta.

Omaolo-palvelukokonaisuus valmistuu syksyllä 2018. Se sisältää seuraavat palvelut:

  • Hyvinvointitarkastus ja -valmennukset
    Antaa tilannekuvan vastaajan hyvinvoinnista ja tunnistaa mahdollisia riskejä ja tarjoaa elämäntapamuutosten tueksi sähköisiä valmennuksia.
  • Oire- ja palveluarviot
    Oirearvio on yksittäisen terveysongelman tai oireen arviointiin tarkoitettu palvelu, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, antaa toimintasuosituksia sekä ohjaa automaattisesti tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Palveluarvio auttaa selvittämään, millaista sosiaalipuolen tukea vastaajan elämäntilanteeseen on tarjolla.
  • Oma Suunnitelma
    Oma Suunnitelma on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistävä henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma.

ODA-hankkeessa mukana olevat kuntatoimijat pilotoivat parhaillaan Duodecimin tuottamia oirearviolomakkeita. Palvelukokonaisuus valmistuu syksyllä 2018, jollloin se on kaikkien kuntien hyödynnettävissä  ilman kilpailutusta.

Lisätietoja Duodecimin tuottamista palveluista: asiakkuuspäällikkö Anu Suurnäkki.

Lisätietoja ODA-hankkeesta ja Omaolo-palvelusta: www.kuntaliitto.fi/oda
Seuraa hankkeen etenemistä blogista.