Tuotteet ja palvelut

Oirearviot osana Omaolo-palvelua

Omaolo-palvelu on uusi  sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin tueksi kehitetty verkkopalvelu. Sen avulla voi arvioida omaa hoidon ja palvelun tarvettaan.  Duodecim on tuottanut palveluun viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvia välineitä sairauden oireiden ja niiden edellyttämän hoidon arviointiin.

Duodecimin tuottamia Omaolo-palveluja ovat muun muassa:

  • Oirearviot
    Oirearvio on yksittäisen terveysongelman tai oireen arviointiin tarkoitettu kyselylomake, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, antaa toimintasuosituksia sekä ohjaa alueellisen palveluohjauksen avulla automaattisesti tarkoituksenmukaisen avun piiriin.
  • Terveystarkastus ja hyvinvointivalmennukset
    Hyvinvointitarkastuksen osana oleva Terveystarkastus antaa tilannekuvan vastaajan hyvinvoinnista ja tunnistaa mahdollisia riskejä sekä tarjoaa elämäntapamuutosten tueksi sähköisiä valmennuksia.

Omaolo-palvelusta vastaa SoteDigi Oy. Palvelua on ollut kehittämässä yhteensä 14 kuntatoimijaa ja sairaanhoitopiiriä. Lisätietoja Omaolo-palvelusta ja sen käyttöönotosta: SoteDigi Oy.

Lisätietoa Duodecimin tuottamista palveluista: asiakkuuspäällikkö Anu Suurnäkki.