Tuotteet ja palvelut

Oirearviot osana Omaolo-palvelua

Omaolo-palvelu on uusi  sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin tueksi kehitetty verkkopalvelu. Sen avulla voi arvioida omaa hoidon ja palvelun tarvettaan.  Duodecim on tuottanut palveluun viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvia välineitä sairauden oireiden ja niiden edellyttämän hoidon arviointiin.

Duodecimin tuottamia Omaolo-palveluja ovat muun muassa:

  • Oirearviot
    Oirearvio on yksittäisen terveysongelman tai oireen arviointiin tarkoitettu kyselylomake, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, antaa toimintasuosituksia sekä ohjaa alueellisen palveluohjauksen avulla automaattisesti tarkoituksenmukaisen avun piiriin.
  • Terveystarkastus ja hyvinvointivalmennukset
    Hyvinvointitarkastuksen osana oleva Terveystarkastus antaa tilannekuvan vastaajan hyvinvoinnista ja tunnistaa mahdollisia riskejä sekä tarjoaa elämäntapamuutosten tueksi sähköisiä valmennuksia.

Omaolo-palvelua kehittäneet kuntatoimijat pilotoivat parhaillaan palvelua. Palvelu on otettavissa laajempaan käyttöön keväästä 2019 lähtien. Omaolo-palvelusta vastaa SoteDigi Oy.

Lisätietoa Duodecimin tuottamista palveluista: asiakkuuspäällikkö Anu Suurnäkki.

Lisätietoja Omaolo-palvelusta ja sen käyttöönotosta omalla alueella: SoteDigi Oy. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut palveluhankinnan ja siinä noudatettavan puitesopimuksen.

Lisätietoja KL-Kuntahankintojen puitesopimuksesta:  KL-kuntahankinnat/sopimukset