Tuotteet ja palvelut

ODA – Omat digiajan hyvinvointipalvelut

Duodecim on mukana kansallisessa Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeessa, jossa kehitetään sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Duodecim toteuttaa palvelun taustalla olevan Tietämyskannan ja algoritmit.

ODA-hanke toteutetaan 1/2016–10/2018. Se on hallitusohjelman kärkihanke, joka toteuttaa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiaa. Hanketta koordinoi Espoon kaupunki ja lisäksi mukana ovat seuraavat kuntatoimijat: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Lahti, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. ODA-palvelujen teknisestä toteutuksesta vastaa Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n ryhmittymä.

Kustannus Oy Duodecimin tuottama Tietämyskanta ja algoritmit mahdollistavat ODA:n älykkäät sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Tietämyskanta koostuu lääketieteellisen tietämyksen ja hyvinvointitietämyksen päätöksenteon tuen sähköistä tietovarannoista. Tietovarannot pohjautuvat muun muassa tutkittuun lääketieteelliseen tietoon sekä Suomessa yhteisesti sovittuihin sosiaalihuollon käytäntöihin ja laissa määriteltyihin kriteereihin. Tietämyskanta tekee päätelmiä esimerkiksi lomakkeella rakenteisessa muodossa kysyttyjen oireiden tai numeeristen mittaustulosten perusteella.

Tietämyskanta on perusta ODA-palvelukokonaisuudelle, joka koostuu seuraavista kansallisista sähköisistä palveluista:

  • Oirearviot: Yksittäisen terveysongelman tai oireen arviointiin tarkoitettu palvelu, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjaa automaattisesti tarkoituksenmukaisen avun piiriin.
  • Hyvinvoinnin arviot: Palvelu, jossa voi arvioida omaa tai läheisensä oikeutta tiettyjen sosiaalipalvelujen saamiseen.
  • Hyvinvointitarkastus: Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmat yhdistävä analyysi henkilön tilanteesta sekä terveyteen- ja hyvinvointiin liittyvistä riskeistä. Analyysi antaa myös ehdotuksia toimenpiteistä hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä ohjausta tarvittavan avun piiriin.
  • Hyvinvointivalmennukset: Sovelluksia, jotka kannustavat hyvinvointia parantaviin elintapamuutoksiin.

Näistä koostetaan hyvinvointisuunnitelma, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma.

ODA-hankkeessa mukana olevat kuntatoimijat pilotoivat palveluja hankkeen aikana. Valmistuttuaan palvelukokonaisuus on kaikkien kuntien käyttöönotettavissa ilman kilpailutusta.

Lisätietoja Duodecimin tuottamista ODA-palveluista: asiakkuuspäällikkö Anu Suurnäkki.

Lisätietoja ODA-hankkeesta: www.kunnat.net/oda